Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Wijzigingen eigen bijdrage Wmo gaan vooralsnog door

De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen per 2026 staat op dit moment niet op de Tweede Kamerlijst met controversiële onderwerpen. Dit betekent dat de voorbereidingen voor deze wetswijziging vooralsnog doorgaan.

VNG 18 september 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Indexatie abonnementstarief ook niet controversieel verklaard

De indexatie van het abonnementstarief per 1 januari 2024 is eveneens niet controversieel verklaard. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) hebben de regeling daartoe vastgesteld. Deze regeling verscheen vandaag in de Staatscourant.  

Eigen bijdrage in 2024 naar € 20,60 

De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen (met uitzondering van Beschermd Wonen) is op dit moment maximaal € 19,- per maand. In 2024 wijzigt dit vaste bedrag op basis van de inflatie en in verband met stijgende kosten voor de voorzieningen. Dit is besloten door minister Helder. Burgers gaan per 1 januari 2024 maximaal € 20,60 per maand betalen. Het CAK informeert burgers over de stijging van de eigen bijdrage via onder andere de website en bij de factuur van november. 

Advies aan gemeenten

Het CAK adviseert gemeenten om het volgende te doen:

  1. Informeer burgers over de wijziging van de eigen bijdrage zodat ze niet voor verrassingen komen te staan. Het CAK kan burgers die aan het einde van het jaar of vanaf 2024 voor het eerst gebruik maken van de Wmo niet bereiken omdat hun gegevens nog niet bij het CAK bekend zijn. 

  2. Gebruik het aangepaste bedrag van € 20,60 in de voorlichting aan burgers. 

  3. Pas, zo nodig, de gemeentelijke verordening aan. De VNG adviseert om in de gemeentelijke verordening te verwijzen naar ‘het landelijk vastgestelde bedrag’ en dus geen bedrag te noemen.

  4. Stem tijdig met uw softwareleverancier af of de kostprijsbewaking per 2024 moet worden aangepast naar € 20,60. Zo zorgt u samen met het CAK dat burgers een juiste factuur ontvangen en weten waar zij aan toe zijn.

  5. Als u in de beschikking aan de burger een bedrag noemt, is het belangrijk dat burgers een nieuwe beschikking ontvangen. Verwijs in de beschikking naar ‘het landelijk vastgestelde bedrag’.

Voorbereidingen inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo per 2026 

Het (demissionair) kabinet is van plan per 2026 de eigen bijdrage inkomensafhankelijk te maken. Hiermee wil het kabinet Wmo-voorzieningen, -hulp en -ondersteuning voor burgers beschikbaar houden. Hoe de inkomensafhankelijke eigen bijdrage er precies uit komt te zien, wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Het CAK zal op basis van het nieuwe wetsvoorstel een analyse maken van de impact op burgers, de keten en de uitvoering. In het advies over de uitvoerbaarheid van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage neemt het CAK ervaringen van het vastleggen en innen van zowel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage als het abonnementstarief mee. Het CAK is hierover continu in gesprek met onder andere de VNG, gemeenten, het ministerie van VWS en Ketenbureau i-Sociaal Domein. Zodra er meer duidelijk is, zal het CAK hierover informeren.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.