Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Zorgcontractering moet soepeler en sneller

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet de laatste jaren dat de onderhandelingen voor zorgcontracten moeizaam verlopen, soms tot na 1 januari. Hierdoor is het voor consumenten tijdens het overstapseizoen niet duidelijk wat er per aangeboden polis wordt vergoed. De NZa heeft een document opgesteld waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars het contracteerproces makkelijker en sneller kunnen laten verlopen. In de Handvatten Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg staat wat de NZa minimaal verwacht van zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de contractering en het informeren van consumenten.

De Nederlandse Zorgautoriteit 7 september 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Versnelling contracteerproces

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken jaarlijks bekend welke afspraken er zijn gemaakt voor het volgende kalenderjaar. In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat ieder zijn best doet om de contractering voor 12 november rond te krijgen. In het handvattendocument staan manieren om het contracteerproces te evalueren en te versnellen. De NZa verwacht daarom ook dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars het komende jaar verbeteringen zullen laten zien.

Informatie aan consumenten

Het is belangrijk dat consumenten het hele jaar goed worden geïnformeerd over welke zorg wel of niet is verzekerd. Zorgverzekeraars moeten in duidelijke taal op hun website een overzicht plaatsen welke zorg per polis wordt vergoed. Alhoewel de verwachting is dat de contractering rond is voor 12 november, is dit geen harde deadline. Dit zou de onderhandelingen teveel verstoren. In het geval dat de onderhandelingen voor de zorginkoop nog niet rond zijn, moet de consument tijdig duidelijke en bruikbare informatie krijgen. Alleen zo kan een weloverwogen keuze worden gemaakt voor een eventuele overstap naar een andere zorgpolis.

Toezicht contracteerproces

Contractuele afspraken zijn belangrijk om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Wanneer zorgaanbieder en zorgverzekeraar er tijdens de contractering niet uitkomen, moeten zij eerst langs de handvatten met elkaar het gesprek voeren. Als dit niet leidt tot het gewenste effect, kan hiervan een melding worden gemaakt bij de NZa. Een melding kan voor de NZa aanleiding zijn om partijen aan te spreken. In 2024 evalueren we hoe de contractering is verlopen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER

Wouter Koelewijn