Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Zorgkantoren bestuderen vonnis en geven duidelijkheid voor 2021

De betrokken zorgkantoren* passen de uitvoering van de zorginkoop voor 2021 aan op de uitspraak van de rechter over het zorginkoopkader voor de langdurige zorg van donderdag 1 oktober jl. De zorgkantoren die betrokken zijn bij de rechtszaak bestuderen op dit moment nog het vonnis, maar geven alvast duidelijkheid over de belangrijkste punten: tarieven en plannen. Alle exacte implicaties van het vonnis worden verwerkt in een Nota van Inlichtingen die binnen twee weken wordt gepubliceerd. Zorgkantoren hopen dat zorgaanbieders zich ondanks deze veranderingen zoveel mogelijk kunnen blijven richten op het verlenen van zorg.

Zorgverzekeraars Nederland 8 oktober 2020

Zorgkantoren blijven in 2021 de tariefpercentages van 2020 hanteren. Zorgkantoren vragen daarbij geen beknopte plannen meer waarmee zorgaanbieders in aanmerking konden komen voor een opslag op het tarief. De maatschappelijke uitdaging voor goede, toegankelijke en betaalbare langdurige zorg blijft echter onverminderd groot. De zorgkantoren gaan daarom wel graag hierover in gesprek met de aanbieders. De reeds ingediende plannen vormen daarvoor een goed uitgangspunt.

Meer informatie

Zorgkantoren communiceren alle wijzigingen van de zorginkoop uiterlijk 20 oktober aan de zorgaanbieders in de langdurige zorg. Uiterlijk 19 november ontvangen zorgaanbieders de voorlopige contractering en de overeenkomst. Met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is afgesproken dat de budgetformulieren voor het jaar 2021 uiterlijk 10 december 2020 moeten zijn ingediend. De NZa streeft er naar om voor 1 januari 2021 de beschikking af te geven. Het bevoorschottingsproces voor 2021 kan hierdoor zoals gebruikelijk doorlopen.

Aangepaste planning zorginkoop 2021

Publicatie wijzigingen zorginkoop 2021 (uiterlijk)

20-10-2020​

Publicatie formulier t.b.v. intrekken en gestand doen van inschrijving

20-10-2020​

Deadline intrekken/bevestigen inschrijving door zorgaanbieders (conform nota van inlichtingen 2 weken na publicatie nieuw beleid)

03-11-2020​

Voorlopige contractering (uiterlijk)

19-11-2020 ​

Einde 20 dagen bezwaartermijnzorgaanbieders (uiterlijk, afhankelijk van moment contractering)

9-12-2020​

Definitieve contracteringen indieningbudgetformulier bij NZa (uiterlijk)

10-12-2020​

Vervolg

De zorgkantoren bestuderen op dit moment het vonnis en de consequenties daarvan voor de langere termijn. Over het beleid voor 2022 en 2023 gaan zij hoe dan ook graag in gesprek met de branches van zorgaanbieders in de langdurige zorg.

* CZ, Eno, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER

Kuypers, Pieter