Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Zorg&Sociaalweb opiniepanel: samenwerking eerste- en tweedelijnszorg en sociale basis nog in de kinderschoenen

Een ruime meerderheid van de ondervraagden vindt dat de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg en de sociale basis in zijn of haar gemeente nog in de kinderschoenen staat. Dat blijkt uit het Zorg&Sociaalweb opiniepanel, dat in samenwerking met Regioplan tot stand is gekomen. In het onderzoek werd de geënquêteerden gevraagd naar de inzet van de sociale basis bij zorg en ondersteuning in het sociaal domein.

30 november 2022

Aan deze peiling hebben 85 respondenten deelgenomen, werkzaam bij gemeenten en diverse zorg- en welzijnsorganisaties; van jeugdzorginstellingen tot ouderen- en gehandicaptenzorgaanbieders. Hieruit blijkt dat 90 procent de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg en de sociale basis in zijn of haar gemeente nog in de kinderschoenen vindt staan.

Van de ondervraagden geeft 67 procent aan dat er binnen zijn of haar gemeente wel degelijk voldoende politiek-bestuurlijk draagvlak bestaat om te investeren in de sociale basis. Een iets grotere groep (69 procent) ziet dat er ook daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in de sociale basis. Tegelijkertijd vindt vier op de vijf panellisten dat de huidige geïndividualiseerde samenleving haaks staat op het gedachtegoed van de sociale basis.

Wat is de sociale basis? Onze definitie
De sociale basis is het geheel aan formele en informele diensten, organisaties en relaties die ervoor zorgen dat mensen optimaal tot hun recht kunnen komen, gebruik kunnen maken van hun eigen kracht, hun zelfredzaamheid en vooral ook de samenredzaamheid voor zover die aanwezig is in de wijken en buurten. Het gaat vaak om organisaties die dicht bij de burgers staan, goed zicht hebben op de wensen en de behoeften van burgers en in staat zijn met specifieke activiteiten daarop in te spelen.

Denk daarbij aan verenigingen die door vrijwilligers gerund worden, bewonersorganisaties, mantelzorgondersteuning, mantelzorgers zelf, welzijnswerk, thuiszorginstellingen, wijkverpleging en zelforganisaties.

Op de vraag waar de sociale basis aan moet bijdragen, ging de voorkeur naar de volgende drie thema’s: opvoeden en opgroeien (65 procent), financiële zelfredzaamheid (55 procent) en het voorkomen van eenzaamheid (45 procent). Opvallend genoeg is langer zelfstandig thuis blijven wonen een minder genoemd doel: slechts 29 procent is van mening dat de sociale basis dit moet bevorderen (zie Tabel 1.). Op de vraag waar de gemeenten daadwerkelijk in investeren, staat opvoeden en opgroeien echter nog op de vijfde plek en mantelzorg(ondersteuning) bovenaan (zie Tabel 2.).

Wil je ook deelnemen aan het Zorg&Sociaalweb opiniepanel? Meld je hier aan.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.