Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

E-cursussen en e-colleges

Zorg&Sociaalweb biedt verschillende e-cursussen en e-colleges aan binnen het sociaal domein, zorg en welzijn, zodat jij je in je eigen tijd en tempo kunt ontwikkelen in het domein.

Online leren bij Zorg&Sociaalweb

Online leren heeft verschillende voordelen. Via ons online aanbod kan je op elk moment en in je eigen tempo studeren. Daarnaast krijg je continu toegang tot de online documentatieomgeving die je op elk moment kunt raadplegen.

De verschillende leervormen die worden aangeboden zijn:

E-cursussen: leer in je eigen tempo alle ‘ins and outs’ over een bepaald onderwerp. Een e-cursus bevat een combinatie van theorie, casuïstiek, webcolleges, vragen en opdrachten. Op jouw persoonlijke overzichtspagina kan jij gedurende de cursus je kennisopname en voortgang bijhouden. Zo zie je goed welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

E-colleges: word binnen één uur op de hoogte gebracht door onze experts over een actueel (juridisch) onderwerp. In deze online actualiteitencolleges worden onderwerpen behandeld die verband houden met het sociaal domein, zorg en welzijn. Na afloop weet jij weer wat de laatste stand van zaken is binnen een specifiek thema.

Wil jij onbeperkt toegang tot ons complete online aanbod van e-cursussen en actualiteitencolleges? Kies dan voor het Expert lidmaatschap van Zorg&Sociaalweb!

Test_2_elearning-removebg-preview

Het aanbod van e-cursussen

online leren


JEUGDWET

Na het volgen van deze e-cursus heb je een compleet en duidelijk algemeen overzicht van de Jeugdwet en kun je jouw opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk.

mr. Willie Elferink

3 uur

online leren

AFBAKENING ZORGSPECIFIEKE WETGEVING

Tijdens deze e-cursus krijg je een totaaloverzicht van de aanspraken op grond van de Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet en heb je kennis en inzicht gekregen in specifieke afbakeningsregels tussen de verschillende zorgwetten.

mr. Bastiaan Wallage

3 uur

online leren

WET OPEN
OVERHEID

Deze e-cursus Wet open overheid geeft een goede basis, inzicht in wat de consequenties zijn van de regels uit de Woo en wat je zelf kan doen in de praktijk.

mr. dr. Caroline Raat

3 uur

online leren

INKOOP SOCIAAL DOMEIN

Tijdens deze e-cursus krijg je een compleet en duidelijk overzicht van alle inkoopmethoden sociaal domein en de daarbij behorende (juridische) aspecten en procedures.

mr. Pieter Kuypers en mr. Nikee Groot

3 uur

online leren

GEMEENTERECHT

Deze e-cursus Gemeenterecht geeft inzicht in de hoofdlijnen en systematiek van het gemeenterecht, je weet wat waar staat in de Gemeentewet en hoe het in de praktijk in elkaar steekt.

mr. Olaf Schuwer

5 uur

Het aanbod van e-colleges

online leren

MENSELIJKE MAAT IN EIGEN KRACHT

Tijdens dit e-college gaan een rechter en advocaat samen in debat over de menselijke maat in eigen kracht.

mr. Erik Klein Egelink
1 uur

online leren

HULPHOND BINNEN DE JEUGDWET EN WMO 2015

Tijdens dit e-college krijg je een heldere en beknopte uitleg van het zorgstelsel en de rol van de hulphond binnen de Jeugdwet en Wmo 2015.

mr. Bastiaan Wallage
1 uur

online leren

WAARDEGEDREVEN ONDERNEMEN IN DE ZORG

Tijdens dit e-college krijg je het concept van waardegedreven ondernemen in de zorg nader uitgelegd en toegelicht en welke (financiële) voordelen dit concept kan opleveren voor gemeenten en zorgaanbieders.

Karel Piethaan
1 uur

online leren

REËLE TARIEVEN

Tijdens dit e-college krijg je een compleet en helder overzicht van wet- en regelgeving waar gemeenten bij de vaststelling van tarieven rekening mee moeten houden. En word je op de hoogte gebracht van de nadere duiding van de spelregels in uitspraken van de rechter.

mr. Giulia van den Beuken en mr. Sanne Groenwold
1 uur

online leren

WOONPLAATSBEGINSEL IN DE JEUGDWET

Tijdens dit e-college krijg je een compleet en helder overzicht van de inhoud van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet die per 1 januari 2022 inwerking is getreden.

mr. Erik Klein Egelink
1 uur

online leren

BIJZONDERE BIJSTAND EN ENERGIETOESLAG

Tijdens dit e-college krijg je een algemene inleiding over de bijzondere bijstand. Daarna wordt specifiek ingegaan op de energietoeslag en of bepaalde doelgroepen, met name studenten, daarvan mogen worden uitgesloten. Ook wordt het financieel risico van gemeenten hierbij besproken.

Willy Heesen
1 uur

online leren

GEGEVENS UITWISSELING IN DE ZORG EN PRIVACY

In dit e-college gaat advocaat Martin Hemmer in op de belangrijkste aspecten en tegenstrijdige belangen van gegevensuitwisseling in de zorg en privacy.

Martin Hemmer
1 uur

Wil je meer informatie ontvangen over staffelkortingen voor jouw organisatie?

Crescens helpt je graag verder. Neem vrijblijvend contact op via onderstaand contactformulier. Wil jij direct contact? Maak dan gebruik van de contactgegevens aan de rechterkant.

  CONTACTFORMULIER  Waar ken je ons van?

  Crescens Akkermans

  Programmamanager

  06 – 107 190 78

  crescens@berghauserpont.nl