Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

E-cursussen en online actualiteitencolleges

Zorg&Sociaalweb biedt verschillende e-cursussen en online actualiteitencolleges aan binnen het sociaal domein, zorg en welzijn, zodat jij je in je eigen tijd en tempo kunt ontwikkelen in het domein.

Online leren bij Zorg&Sociaalweb

Online leren heeft verschillende voordelen. Via ons online aanbod kan je op elk moment en in je eigen tempo studeren. Daarnaast krijg jij continu toegang tot de online documentatieomgeving die je op elk moment kunt raadplegen.

De verschillende leervormen die worden aangeboden zijn:

E-cursussen: leer in je eigen tempo alle ‘ins and outs’ over een bepaald onderwerp. Een e-cursus bevat een combinatie van theorie, casuïstiek, webcolleges, vragen en opdrachten. Op jouw persoonlijke overzichtspagina kan jij gedurende de cursus je kennisopname en voortgang bijhouden. Zo zie je goed welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

Actualiteitencolleges: wordt binnen één tot twee uur op de hoogte gebracht door onze experts over een actueel (juridisch) onderwerp. In deze online actualiteitencolleges worden onderwerpen behandeld die verband houden met het sociaal domein, zorg en welzijn. Na afloop weet jij weer wat de laatste stand van zaken is binnen een specifiek thema.

Wil jij onbeperkt toegang tot ons complete online aanbod van e-cursussen en actualiteitencolleges? Kies dan voor het Expert lidmaatschap van Zorg&Sociaalweb!

Test_2_elearning-removebg-preview

Het aanbod van e-cursussen

Untitled design (61)

E-CURSUS
JEUGDWET

Na het volgen van deze e-cursus heeft u een compleet en duidelijk algemeen overzicht van de Jeugdwet en kunt u uw opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk.

Docent: mr. Willie Elferink

3 uur

Copy (13) of Untitled design

AFBAKENING ZORGSPECIFIEKE WETGEVING

Tijdens deze e-cursus krijgt u een totaaloverzicht van de aanspraken op grond van de Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet en heeft u kennis en inzicht gekregen in specifieke afbakeningsregels tussen de verschillende zorgwetten.

Docent: mr. Bastiaan Wallage

3 uur

Copy of Copy (13) of Untitled design

WET OPEN
OVERHEID

Deze E-cursus Wet open overheid geeft een goede basis, inzicht in wat de consequenties zijn van de regels uit de Woo en wat je zelf kan doen in de praktijk.

Docent: mr. dr. Caroline Raat

3 uur

Untitled design (61)

E-CURSUS
INKOOP SOCIAAL DOMEIN

Tijdens deze e-cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van alle inkoopmethoden sociaal domein en de daarbij behorende (juridische) aspecten en procedures. U leert welke inkoopmethode het beste bij uw gemeente past en daardoor zorg in te kopen voor de beste prijs/kwaliteit verhouding.

Docenten: mr. Pieter Kuypers
en mr. Nikee Groot

3 uur

Het aanbod van actualiteitencolleges

Untitled design (61)

MENSELIJKE MAAT IN EIGEN KRACHT

Tijdens dit actualiteitencollege gaan een rechter en advocaat samen in debat over de menselijke maat in eigen kracht.

mr. Erik Klein Egelink en mr. Matthijs Vermaat

Copy (13) of Untitled design

HULPHOND BINNEN DE JEUGDWET EN WMO 2015

Tijdens dit college krijgt u een heldere en beknopte uitleg van het zorgstelsel en de rol van de hulphond binnen de Jeugdwet en Wmo 2015.

mr. Bastiaan Wallage

Copy of Copy (13) of Untitled design

WAARDEGEDREVEN ONDERNEMEN IN DE ZORG

Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u het concept van waardegedreven ondernemen in de zorg nader uitgelegd en toegelicht en welke (financiële) voordelen dit concept kan opleveren voor gemeenten en zorgaanbieders.

Karel Piethaan

Copy (13) of Untitled design

REËLE TARIEVEN

Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u een compleet en helder overzicht van wet- en regelgeving waar gemeenten bij de vaststelling van tarieven rekening mee moeten houden. En wordt u op de hoogte gebracht van de nadere duiding van de spelregels in uitspraken van de rechter.

mr. Giulia van den Beuken en Sanne Groenwold

Copy of Copy (13) of Untitled design

WOONPLAATSBEGINSEL IN DE JEUGDWET

Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u een compleet en helder overzicht van de inhoud van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet die per 1 januari 2022 inwerking is getreden.

mr. Erik Klein Egelink

Copy of Copy (13) of Untitled design

BIJZONDERE BIJSTAND EN ENERGIETOESLAG

Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u een algemene inleiding over de bijzondere bijstand. Daarna wordt specifiek ingegaan op de energietoeslag en of bepaalde doelgroepen, met name studenten, daarvan mogen worden uitgesloten. Ook wordt het financieel risico van gemeenten hierbij besproken.

Willy Heesen

Wilt u meer informatie ontvangen over staffelkortingen voor uw organisatie?

Crescens helpt u graag verder. Neem vrijblijvend contact op via onderstaand contactformulier. Wil jij direct contact? Maak dan gebruik van de contactgegevens aan de rechterkant.

    CONTACT FORMULIER


    Crescens Akkermans

    Programmamanager

    06 – 107 190 78

    crescens@berghauserpont.nl