Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Samenwerken en gegevens delen in wonen, zorg en veiligheid

Sinds kort is het Handelingskader aanpak personen verward gedrag beschikbaar. Dat maakt inzichtelijk wat binnen de huidige wetgeving mogelijk is wat betreft samenwerking en gegevens delen tussen professionals in het woon-, zorg- en veiligheidsdomein.

VNG 16 september 2021

Het handelingskader bevat een aantal verschillende onderdelen. Allereerst laat het zien hoe regionaal of lokaal afspraken kunnen worden gemaakt tussen partijen uit de 3 domeinen, aan de hand van onder meer opties voor samenwerkingsafspraken op verschillende niveaus en een kort stappenplan. Daarnaast gaat het kader in op de wettelijke grondslagen voor gegevensdeling en worden per partij de verschillende verantwoordelijkheden, wettelijke taken en bevoegdheden beschreven. Verder geeft het handelingskader informatie over onder meer de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het medisch beroepsgeheim. Ook is er een bijlage met informatie over waar een melding kan worden gedaan over verward gedrag.

Passende hulp bieden

Woningcorporaties ontvangen vaak in een vroeg stadium signalen over zorgwekkende situaties of overlast, die erop duiden dat de huurder (extra) zorg en ondersteuning nodig heeft. Ook in de zorgverlening en bij het vinden van een passende woning kan de corporatie een belangrijke rol spelen. Door goed samen te werken en zo nodig (noodzakelijke) gegevens uit te wisselen, kunnen deze signalen beter worden geduid en sneller opgepakt en kan passende hulp worden geboden.

Het handelingskader is het resultaat van gesprekken tussen partijen uit het woon-, zorg- en veiligheidsdomein. Het is vastgesteld in de landelijke stuurgroep zorg & veiligheid door de bestuurders van de VNG, VGN, de Nederlandse ggz, Aedes en Politie.

Download

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.