Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Mag wijkverpleging door twee verschillende zorgaanbieders worden uitgevoerd en gedeclareerd?

Nza 1 september 2021

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Het is denkbaar dat verschillende prestaties in de wijkverpleging (bijvoorbeeld persoonlijke verzorging en gespecialiseerde verpleging) door twee verschillende zorgaanbieders bij één cliënt worden uitgevoerd. Onze regelgeving staat dit niet in de weg. De zorg mag door beide zorgaanbieders via de Zorgverzekeringswet gedeclareerd worden.

Hierbij willen we wel twee opmerkingen plaatsen:

  • Een zorgverzekeraar kan in de polisvoorwaarden aanvullende voorwaarden stellen ten behoeve van de zorglevering aan zijn verzekerden.

  • Een individueel zorgplan wordt door één verpleegkundige opgesteld. In dit zorgplan zou, in dit geval, opgenomen zijn dat een cliënt bijvoorbeeld zowel persoonlijke verzorging als gespecialiseerde verpleging nodig heeft. In het kader van continuering van (kwaliteit van) zorg lijkt aandacht voor een goede informatieoverdracht en afstemming tussen de verschillende partijen een punt van aandacht hierbij.