Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage 16 juni 2005 Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de veertiende juli 2005 De Minister van Justitie , J. P. H. Donner

Informatie geldend op 01-01-2022

Overzicht van wijzigingen voor dit

(01-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2006

nieuwe-regeling

16-06-2005

Stb. 2005, 358

29763

09-12-2005

Stb. 2005, 649