Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0
Artikelnummer: 9789492952981 Categorieën: , Tag:
Nederlands |
6 juni 2023
Wegwijs in de Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) is van toepassing op mensen die langdurig zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een ernstige ziekte of beperking. Deze wet biedt een breed scala aan zorg en ondersteuning waardoor deze mensen ondanks hun beperking toch in staat zijn om zoveel mogelijk zelfstandig te blijven.

De Wlz regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Deze mensen hebben 24 uur per dag zorg nodig in de directe nabijheid. De Wlz is sinds 2015 na een lange transitie in werking getreden en is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De Wlz wordt grotendeels uitgevoerd door zorgkantoren en Wlz-uitvoerders, maar ook andere instanties, zoals het CIZ en het CAK, spelen een belangrijke rol.

In dit boek komen alle belangrijke aspecten van de Wlz aan bod. Aan de orde komen onder meer het verzekerde pakket, de indicatiestelling, het zorgplan, de partijen die een rol spelen in de uitvoering van de Wlz, de vertegenwoordiging, de zorginkoop, meerzorg, de financiering en eigen bijdragen, de materiële controle, de procedures rondom bezwaren en klachten en privacyaspecten. De lezer wordt hiermee op een toegankelijke manier wegwijs gemaakt in de vele regels die gelden in het kader van de Wlz.

Of je nu zelf langdurige zorg nodig hebt of je bent mantelzorger of zorgprofessional, Wegwijs in de Wlz biedt je inzicht in alle juridische regels die gelden bij een van de grootste Nederlandse zorgwetten.

€49.95

Product delen

Reviews