Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Kamerbrief over werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 2023

Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over het werkplan van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor het jaar 2023.

12 januari 2023

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in Utrecht

Werkplan 2023

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vertelt wat ze binnen bepaalde thema’s gaat doen in 2023. Het werkplan geeft inzicht in de onderwerpen waar het komende jaar extra aandacht voor zal zijn. Het werkplan is hier te lezen.

Geachte voorzitter,

  1. Hierbij bied ik u het werkplan van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor het jaar 2023 aan. Dit werkplan vormt de basis voor de afspraken die ik met de IGJ maak voor het toezicht in 2023. De inspectie bepaalt met de thema's uit haar meerjarenbeleidsplan (MJB) en onderwerpen uit de actualiteit de hoofdlijnen van haar toezicht in 2023. Ook informeert de IGJ met haar werkplan het veld en burgers over wat zij naast het reguliere toezicht in 2023 kunnen verwachten.

  2. Hieronder beschrijf ik in het kort enkele onderwerpen die in 2023 extra aandacht in het toezicht van de inspectie krijgen.

  3. De IGJ blijft zich in 2023 inzetten om zorgverwaarlozing als gevolg van niet-integere bedrijfsvoering en fraude door zorgaanbieders terug te dringen. Ook gaat de IGJ toezicht houden op de organisatie van de versterking van de publieke gezondheidszorg en het stelsel van infectieziektebestrijding. Regionale vormen van samenwerking zijn hierbij een belangrijk aandachtsgebied.

  4. Verder zag de IGJ in haar toezicht regelmatig dat zorgprofessionals onvoldoende op de hoogte zijn van geldende wet- en regelgeving. Daarnaast ziet de inspectie dat zorgverleners gebruik maken van digitale systemen of medische hulpmiddelen die vragen om specifieke kennis. Daarom zal de IGJ in 2023 kennisontwikkeling stimuleren. Door bijvoorbeeld factsheets uit te brengen, presentaties te verzorgen op congressen of informatie te verstrekken aan opleiders.

  5. De ontwikkelingen in de jeugdzorg volgt de IGJ op de voet. Denk hierbij aan de afbouw/transformatie van de gesloten jeugdhulp, de ontwikkelingen rondom de hervormingsagenda en het toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming.
    Gezien de druk op de asielketen, houdt de IGJ ook in 2023 nauw contact met de partijen in het veld. Om zo zicht te houden op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg voor asielzoekers. In haar toezicht op arrestantencomplexen blijft de IGJ de betrokken partijen stimuleren om de zorgverlening te optimaliseren.

  1. Tot slot zal de IGJ, daar waar het gaat om Passende zorg en de afspraken in het Integraal Zorgakkoord, focussen op risicobeheersing en kwaliteitsverbetering.

  2. Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Ernst Kuipers

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.