Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet.

Akkoord over Cao SW 2020

De Cao Sociale Werkvoorziening (SW) 2020 is definitief vastgesteld. Op basis van de uitslag van de ledenraadpleging heeft het VNG-bestuur de cao op 10 juni bekrachtigd. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en gaat per direct in.

VNG 12 juni 2020

FNV Overheid en CNV Overheid hebben het akkoord ook bekrachtigd.

Ledenraadpleging

De ledenraadpleging liep van 8 mei tot en met 5 juni 2020. De VNG heeft 167 reacties ontvangen. Er hebben 163 gemeenten ingestemd tegenover 4 gemeenten die niet hebben ingestemd.

Salarisverhoging

Een direct gevolg van het akkoord is dat medewerkers die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen vanaf juli 2020 een salarisverhoging ontvangen van 1,6%. Deze stijging is gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 juli 2020.

Bekostiging salarisstijging

Gemeenten ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) een budget, opgenomen in de integratie uitkering Participatie.

Sinds 2019 wordt jaarlijks een compensatie voor de loon – en prijsontwikkeling (LPO) toegevoegd aan dat budget. De LPO wordt ingezet om de salarissen van werknemers die meer dan WML verdienen te laten stijgen. Aangezien de LPO een bedrag in euro’s betreft hebben Cao-partijen een model ontwikkeld waarmee de LPO wordt omgezet in een percentage salarisstijging.

Niet de hele LPO gaat naar salarissen, ongeveer 20% daarvan wordt gebruikt om de stijgende werkgeverslasten te compenseren.

Na het verschijnen van de meicirculaire gemeentefonds 2020 is de LPO in het model ingevoerd. Uitkomst is dat de salarisstijging voor 2020 uitkomt op 3,2%.

Uitvoering in 2 fasen

Conform de afspraken wordt de salarisstijging voor mensen die meer dan WML verdienen in twee fasen uitgevoerd:

  • Per 1 juli 2020 een stijging van 1,6 %

  • Per 1 januari een stijging 1,6% (= LPO percentage min eerder ontvangen verhoging per 1 juli 2020). Een voorbehoud hierbij is wel dat de LPO tussentijds niet naar boven of naar beneden wordt bijgesteld.

De loontabel per 1 juli is binnenkort te vinden op: caosw.nl.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.