Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet.

Brede steun voor breed offensief en wijzigingen Participatiewet in Kamer

Er lijkt brede steun te zijn voor aanpassingen van de Participatiewet. Dat bleek afgelopen maandag tijdens de bespreking van het wetsvoorstel Breed offensief in de Tweede Kamer. De oorspronkelijke wetswijziging is aangevuld met maatregelen uit het regeerakkoord, zoals de afschaffing van de kostendelersnorm tot 27 jaar.

Divosa 29 juni 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De volgende wijzigingen zijn onderdeel van de wetswijziging breed offensief:

  • Een aanvraagrecht voor werknemers en werkgevers voor persoonlijke ondersteuning op maat, zoals een jobcoach.

  • De mogelijkheid voor werkgevers en werknemers om loonkostensubsidie aan te vragen bij gemeenten.

  • Een extra vrijlatingsregeling voor inwoners met een arbeidsbeperking die (deeltijd) werken en daarnaast een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen. Deze vrijlatingsregeling geldt 1 jaar en kan worden verlengd.

  • Een extra verordeningsplicht voor gemeenten waarin het ondersteuningsaanbod is uitgewerkt.

  • De vier-weken zoektermijn voor jongeren met een arbeidsbeperking wordt afgeschaft.

Een ruime meerderheid van de Kamer sprak steun uit voor het wetsvoorstel Breed offensief Daarnaast reageerde veel partijen positief op het beleidsplan ‘Participatiewet in balans’, dat vorige week door minister Schouten werd aangeboden aan de Kamer. Dit beleidsplan moet leiden tot een verbetering van de Participatiewet.

Zorgen over breed offensief

Divosa heeft voor het Kamerdebat met deze brief aandacht gevraagd  voor een aantal zorgen die er vanuit gemeentelijk perspectief zijn over het wetsvoorstel Breed offensief. De belangrijkste zorg betreft het aanvraagrecht. Deze maatregel heeft ongedekte financiële gevolgen en we verwachten dat de maatregel in de huidige financiële context van schaarste vooral zal leiden tot juridisering. Verschillende Kamerleden hebben minister Schouten gevraagd naar deze zorgen, maar die leek hier niet gevoelig voor.

Download

Reactie Divosa wetsvoorstel Breed offensief

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.