Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Cliënt staat centraal in nieuwe vorm van bekostiging wijkverpleging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) introduceert cliëntprofielen bij een volgende stap in de bekostiging van de wijkverpleging. De profielen zijn ontwikkeld in samenwerking met veldpartijen en input van wijkverpleegkundigen. Deze manier van bekostigen stimuleert maatwerk in de contracten. Daarnaast draagt het bij aan het voorkomen van zorg, het versterken van innovatie en het stimuleren van eigen regie en zelfredzaamheid. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de professionele autonomie van de wijkverpleegkundigen. Vanaf 2025 is de registratie van cliëntprofielen in de wijkverpleging verplicht bij het declareren van zorg via het experiment.

NZa 3 juli 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Inzicht in zorgbehoefte

De cliëntprofielen zijn gebaseerd op het draagkracht draaglast model dat is aangedragen door wijkverpleegkundigen. Door het invullen van een vragenlijst wordt een cliënt gekoppeld aan een van de 17 cliëntprofielen. Dit profiel geeft een beeld van de zorgbehoefte en van de mogelijke interventies die daarbij kunnen passen. De NZa raadt aan om hier vanaf 2024 mee te beginnen. De vragenlijst sluit goed aan bij de verpleegkundige indicatie, waarin de zorgbehoefte van een cliënt gedetailleerd staat beschreven. De vragenlijst vervangt de verpleegkundige indicatie niet. De NZa heeft gezocht naar een balans tussen de hoeveelheid gegevens die wijkverpleegkundigen vastleggen en de inzichten in de zorgbehoefte die het oplevert. We hebben op deze manier een goede middenweg gevonden.

Hulpmiddel voor afspraken met zorgverzekeraar

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars bepalen samen op welke manier de cliëntprofielen een rol spelen in de contractering. De cliëntprofielen leveren informatie op voor het gesprek over de inhoud van de zorg, in plaats van alleen over uren. Daarnaast is er vanaf 2024 een aparte prestatie die samenwerking in de regio stimuleert. Deze stappen in de bekostiging zijn een gevolg van afspraken die de NZa in 2022 met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland hebben gemaakt.

Veranderende rol wijkverpleegkundige en passende zorg

De rol van de wijkverpleegkundige wordt steeds uitdagender. Mensen blijven langer thuis wonen of komen sneller thuis na een ziekenhuisopname. De complexiteit en intensiteit van de verpleging en verzorging neemt daardoor ook toe. Tegelijkertijd zien we dat de arbeidsmarkt steeds meer onder druk staat. De NZa vindt het belangrijk dat de bekostiging de beweging naar passende zorg maximaal ondersteunt.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.