Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

De Jonge presenteert actiepunten tegen hulpmiddelenproblematiek

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge heeft met een aantal actiepunten beloofd zo snel mogelijk een eind te maken aan de problemen omtrent hulpmiddelen. Dat stelde hij op 17 oktober in een brief aan de Tweede Kamer. Onlangs bracht een uitzending van het televisieprogramma Kassa aan het licht dat de uitvoering van de hulpmiddelenverstrekking nog lang niet overal op orde is. Zo klagen veel burgers over de wachttijd en kwaliteit van de levering, reparatie en vervanging van de hulpmiddelen. 

Redactie Zorg&Sociaalweb 18 oktober 2019

Onder andere de Nationale ombudsman schreef al een brief naar De Jonge waarin hij de minister aanspoorde de problematiek zo snel mogelijk aan te pakken. In zijn kamerbrief stelt De Jonge dat de verstrekking in de meeste gevallen goed gaat. Onder de algemene gebruikers heerst tevredenheid over de verstrekking van hulpmiddelen. Het pijnpunt in de bijzondere gevallen; zij krijgen niet altijd het juiste hulpmiddel. De recente uitzendingen, waaronder die van Kassa, bevestigen volgens de minister dat de hulpmiddelenverstrekking nog lang niet is waar het moet zijn. Daarom zijn een aantal actiepunten opgesteld voor de 'snelle verbetering van de verstrekking van hulpmiddelen met en voor de cliënt.'

Actieteam

Het actieteam bestaat uit vertegenwoordiging vanuit de VNG, een aantal gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland, een aantal zorgverzekeraars, de branchevereniging voor hulpmiddelenleveranciers (Firevaned), een aantal hulpmiddelenleveranciers, Ieder(in), de Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, het UWV en het ministerie van VWS. Het actieteam heeft een drieledige opdracht:

  • Het ontvangen van signalen van cliënten die problemen ervaren met het (snel) verkrijgen van de hulpmiddelen waarop zij aangewezen zijn.

  • Het op basis van de nu (te) ontvangen signalen beoordelen waar de uitvoering structureel te kort schiet, wat moet worden verbeterd en wie daartoe aan zet is.

  • Het opstellen en uitvoeren van het overkoepelend actieplan met daarin alle aangedragen oplossingen en aanbevelingen uit eerdere onderzoeken.

Het actieteam zal daarnaast inzichtelijk maken welke mogelijke (landelijke) aanvullende afspraken nodig zijn voor een snelle en substantiële verbetering van de verstrekking van hulpmiddelen.

Bestuurlijke tafel

De Jonge stelt ook dat de de partijen die betrokken zijn bij het actieteam een bestuurlijke tafel inrichten. Het actieteam rapporteert aan bestuurders en kan waar mogelijk aan de bestuurlijke tafel opschalen. De bestuurlijke tafel zal periodiek bij elkaar komen en zal waar nodig voor de randvoorwaarden zorgen om de gestelde doelen ook daadwerkelijk te realiseren. Daarnaast nemen zij volgens De Jonge beslissingen over de implementatie van verstrekkingsmaatregelen.

Monitor

In januari 2020 wordt een steekproef uitgevoerd onder Wmo-cliënten. Mede op basis daarvan wil de minister voor de zomer van 2020 tot een gedragen voorstel komen voor een periodiek uit te voeren domeinoverstijgende monitor/peiling naar de ervaringen met hulpmiddelen. De resultaten van de steekproef in januari 2019 zullen ook worden betrokken bij het verbetertraject.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER

Dennis van Tilborg