Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Gemeenten bereiden zich onvoldoende voor op verdubbeling aantal mensen met dementie

In bijna elke gemeente in Nederland is een coalitieakkoord gesloten dat de komende vier jaar als leidraad dient voor het beleid. In de Coalitiegids van Alzheimer Nederland is te zien in welke gemeenten dementie de komende vier jaar op de kaart staat. In nog geen 30% van de coalitieakkoorden wordt dementie genoemd en in slechts 10% is aandacht voor dagactiviteiten.  

Alzheimer Nederland 21 juli 2022

Maak werk van dagactiviteiten 

Ten opzichte van vier jaar geleden noemen meer gemeenten dementie in hun coalitieakkoord, in 2018 kwam dementie voor in een kwart van de coalitieakkoorden en nu in bijna een derde. Ondersteuning van mantelzorgers komt in 63% van de coalitieakkoorden aan bod, maar in slechts 10% staan dagactiviteiten voor mensen met dementie. Dat is zorgelijk want dagactiviteiten zijn een positieve en zinvolle activiteit om eenzaamheid te voorkomen en achteruitgang te vertragen. En bieden bovendien mantelzorgers de kans om op adem te komen en de mantelzorg vol te houden. In meer dan de helft van de gemeenten maakt minder dan 50% van de thuiswonende mensen met dementie gebruik van zinvolle dagactiviteiten. Inzet op dagactiviteiten is daarom de komende jaren cruciaal, ook omdat het aantal mensen met dementie verdubbelt en het aantal zorgprofessionals afneemt. De prioriteit voor dagactiviteiten in de coalitieakkoorden is dus veel te laag.  

Dementievriendelijk wonen  

Wonen voor personen met een zorgvraag of specifieke doelgroepen, waaronder ouderen, komt in 72% van de akkoorden aan bod. Van alle kwetsbare ouderen heeft 32% dementie. Daarom is het belangrijk dat er bij het bouwen van seniorenwoningen, rekening gehouden wordt met mensen met dementie. De inzet van zorgaanbieders, gemeenten, welzijnsorganisaties, ontwikkelaars en woningcorporaties is hiervoor nodig. Door dementievriendelijk te wonen, wordt de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten verhoogd en vergroot het aantal zorgarme jaren. Bovendien bevordert het de doorstoom op de woningmarkt.  

Over de Coalitiegids  

Alzheimer Nederland scande alle 296 coalitieakkoorden op dementievriendelijk beleid. In de Coalitiegids is per gemeente te zien in hoeverre er in het coalitieakkoord aandacht is voor dementie, mantelzorg, dagactiviteiten en wonen, in combinatie met zorg. Via de landkaart is in één oogopslag te zien in welke Nederlandse gemeenten er veel aandacht is voor dementie, en in welke weinig. Hier zie je ook of in de gemeente al een Dementiescan van Alzheimer Nederland is uitgevoerd. *Let op: in de Coalitiegids gaat het niet om de inhoud van reeds bestaand beleid op het gebied van dementie en kwetsbare ouderen.  

Advies  

Alzheimer Nederland adviseert gemeenten hoe zij dementievriendelijk kunnen worden, onder andere door de Dementiescan uit te voeren. Hiermee krijgen gemeenten snel inzicht in hoe dementievriendelijk de gemeente is, wat de gemeente concreet kan doen om dit te verbeteren en hoe de gemeente scoort ten opzichte van andere gemeenten in de regio. In ruim honderd gemeenten is de Dementiescan uitgevoerd.  

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.