Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Het belang van leveranciersmanagement in de zorg: méér dan alleen contractmanagement

Leveranciersmanagement versus contractmanagement: twee termen die vaak door elkaar worden gehaald, maar een wereld van verschil maken in de zorgsector. Waar contractmanagement zich voornamelijk richt op het beheer van individuele contracten, draait leveranciersmanagement om het effectief managen van relaties tussen gemeenten/regio's en zorgaanbieders. Maar waarom is leveranciersmanagement zo'n belangrijk sturingsmechanisme voor gemeenten/regio's?

Stipter 4 april 2023

Het antwoord is simpel: door middel van leveranciersmanagement kunnen gemeenten/regio's grip houden op zowel de prestaties van zorgaanbieders als de kosten van de zorg. Door de prestaties van zorgaanbieders te monitoren en evalueren, kunnen gemeenten/regio's bepalen of zij voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen. Hierdoor kunnen zij effectiever sturen op de kwaliteit van de zorg en onnodige kosten voorkomen.

Leveranciersmanagement gaat dan ook verder dan alleen monitoring en evaluatie. Door het opbouwen van sterke relaties met zorgaanbieders, kunnen gemeenten/regio's samenwerken om de zorg te verbeteren en de kosten te verlagen. Door innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor zorgvraagstukken en gezamenlijk inkoopvoordeel te behalen, kunnen zij de zorg efficiënter en effectiever maken.

Verleg de focus: investeer in de relatie tussen regio en aanbieders

Dus waarom de focus verleggen van contractmanagement naar leveranciersmanagement? Simpelweg omdat het een holistische benadering biedt van de relaties tussen gemeenten/regio's en zorgaanbieders. Door te kijken naar het geheel in plaats van individuele contracten, kunnen gemeenten/regio's de prestaties van zorgaanbieders effectiever beheren en de zorgkosten beter in de hand houden.

Zeker in regio’s waar de keuze gemaakt wordt voor een taakgerichte vorm van bekostiging van de jeugdzorg en/of Wmo, is inzetten op leveranciersmanagement van groot belang. Binnen taakgerichte bekostiging wordt doorgaans intensief samengewerkt tussen gemeente/regio en één of een beperkt aantal aanbieders. Dit maakt het enerzijds extra belangrijk dat deze aanbieder(s) vanuit een visie handelt die ook door de gemeente/regio wordt gedeeld. Anderzijds biedt het werken met één of een select aantal aanbieders ook de ruimte om elkaar als regio/gemeenten en aanbieders écht te leren kennen. Elkaars drijfveren, normen en waarden te leren begrijpen en zo de basis te leggen voor een samenwerking vanuit een gedeelde zorgvisie. Essentieel voor het behalen van contractdoelen en goede zorg aan de inwoners.

Kortom, leveranciersmanagement is een belangrijk sturingsmechanisme dat gemeenten/regio's in staat stelt om de prestaties van zorgaanbieders te beïnvloeden en grip te houden op de zorgkosten. Door het ontwikkelen van intensieve strategische relaties met zorgaanbieders en het monitoren van hun prestaties, kunnen gemeenten/regio's de kwaliteit van de zorg verbeteren en de kosten verlagen. Een win-win situatie voor alle betrokken partijen!

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.