Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb

0

Intrekken wetsvoorstel resultaatgericht beschikken vraagt om terughoudendheid gemeenten

Op 15 februari jongstleden heeft staatssecretaris Van Ooijen (VWS) in een bestuurlijk overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laten weten voornemens te zijn het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat gemeenten die resultaatgericht werken op grond van de Wmo 2015 hun beleid zullen moeten aanpassen.

16 maart 2023

De reden van het voornemen van de staatssecretaris is dat partijen het niet eens zijn over de wijze waarop de rechtszekerheid voor de cliënt in het wetsvoorstel gewaarborgd moet worden. Mede daardoor is er naar verwachting zowel maatschappelijk als politiek geen draagvlak voor het wetsvoorstel. Gemeenten die resultaatgericht werken – ongeveer 30 procent van alle gemeenten – moeten hierdoor hun beleid aanpassen aan de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over resultaatgericht werken en beschikken. De VNG heeft aangekondigd dat in een vervolgaanpak opties voor een passende invulling van de ideeën achter resultaatgericht werken zullen worden verkend.

Veel vragen bij gemeenten en aanbieders

In reactie op deze berichtgeving vragen veel gemeenten en aanbieders zich af of lopende prestatie- of resultaatgerichte contracten aangepast moeten worden en hoe zij het beste kunnen handelen bij een nieuwe aanbesteding. De meeste gemeenten willen de voordelen van resultaatgericht werken namelijk graag behouden. In gesprekken van de VNG en het ministerie van VWS met gemeenten en aanbieders worden verschillende opties geopperd voor een passende invulling van de achterliggende gedachten van resultaatgericht werken. De VNG en het Ketenbureau i-Sociaal Domein hebben afgesproken deze opties nader te verkennen en verder uit te werken. Op basis daarvan wordt rond de zomer een onderbouwd advies voor gemeenten en aanbieders opgeleverd. De VNG zal in dit traject de samenwerking zoeken met gemeenten, aanbieders en cliëntorganisaties, en zijn nog met VWS in overleg over de rol van het ministerie in dit traject.

Terughoudendheid geboden

Gelet op genoemde ontwikkelingen zullen gemeenten de resultaten van het traject afwachten en geen overhaaste beleidswijzigingen willen doorvoeren. Ik adviseer gemeenten, in lijn met de VNG, terughoudend te zijn bij resultaatgerichte aanbestedingen en afspraken te maken over een mogelijke wijziging van de aanpak rond resultaatgericht beschikken in nieuw te sluiten contracten.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER

mr. Dennis van Tilborg