Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

IZA-fonds Wijkverpleging voor investeringen in wijkzorg

ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben samen het IZA-fonds Wijkverpleging van 75 miljoen euro opgericht. Het fonds heeft tot doel de toegankelijkheid van de wijkverpleging te versterken. Het heeft daarnaast als oogmerk om de thuiszorg als werkomgeving aantrekkelijker te maken. Zorgaanbieders kunnen tot en met 31 mei 2023 een aanvraag indienen.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek 21 maart 2023

Het nieuwe fonds is aanvullend op de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zorgverzekeraars hebben 75 miljoen euro beschikbaar gesteld om de wijkverpleging een ‘boost’ te geven en aanbieders te ondersteunen om de IZA-doelstellingen te behalen. Het drempelbedrag per aanvraag is € 15.000 euro (incl. BTW).

Zorgaanbieders kunnen het geld inzetten voor onder meer passende zorg (met bijvoorbeeld hulpmiddelen), het versterken van lokale en regionale samenwerking in de zorgketen, het opleiden van nieuwe medewerkers en het aanpakken van regeldruk.

Aanvragen via speciale website

Aanbieders van wijkverpleging kunnen op de website www.izafondswijkverpleging.nl een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het IZA-fonds Wijkverpleging. Voor de aanvraag gelden diverse voorwaarden. Zo moet de bijdrage ingezet worden voor eenmalige projecten of voor ondersteuning bij het opstarten of opschalen van een initiatief dat bijdraagt aan passende zorg. 
Het is niet de bedoeling dat er zorg mee wordt gefinancierd. Daarvoor bestaat de reguliere bekostiging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Lees meer over de regeling en aanvraagprocedure (1)

Meer geld naar wijkverpleging

Het IZA-fonds Wijkverpleging vloeit voort uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Partijen hebben hierin ook afgesproken structureel meer geld in de wijkverpleging te steken. Mede door de vergrijzing neemt het aantal cliënten toe. Tot en met 2026 gaat er elk jaar meer geld naar de wijkverpleging. Dit jaar 3,8 miljard, in 2026 4,1 miljard euro.

ActiZ, ZN en Zorgthuisnl hebben de afgelopen maanden constructief samengewerkt om het IZA-fonds Wijkverpleging op te richten. Bestuurder Hans Buijing van Zorgthuisnl: “We houden deze samenwerking vast!’’

Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging

Een andere investering in de wijkverpleging komt van minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport. Zij investeert (2) de komende drie jaar 150 miljoen euro in het opleiden van verzorgenden en verpleegkundigen in de wijkverpleging. Dit staat in het onlangs getekende Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging. Samen met ActiZ, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland wil minister Helder daarmee het groeiende tekort aanpakken. Het akkoord moet leiden tot voldoende en goed opgeleide wijkverpleegkundigen.

Bron

  1. https://unsplash.com/s/photos/review

  2. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/03/17/minister-helder-investeert-in-opleiden-wijkverplegers

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.