Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Juninota UWV: stijging uitkeringslasten in 2019 en 2020

De uitkeringslasten voor dit jaar nemen naar verwachting met 48 miljoen toe. Ondanks dat het aantal WW-uitkeringen daalt, stijgen de kosten voor de WIA en de Wajong. In 2020 nemen de uitkeringslasten nog meer toe vanwege een stijging van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, de introductie van het partnerverlof voor kersverse ouders en indexering van de uitkeringen als gevolg van de loonontwikkeling. Dit staat in de Juninota over de financiële ontwikkelingen van de wetten die UWV uitvoert.

UWV 1 juli 2019

Nieuws

In 2019 is UWV 48 miljoen meer kwijt aan uitkeringslasten. UWV verwacht in 2020 nog een stijging van de uitkeringslasten met 644 miljoen. Volgend jaar gaat UWV twee nieuwe taken uitvoeren. Partners kunnen na geboorte van een baby een uitkering van vijf weken aanvragen. Werkgevers krijgen volgend jaar een compensatie voor de transitievergoeding die zij aan werknemers moeten betalen na arbeidsongeschiktheid.

Uitkering na geboorte

Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Sinds dit jaar krijgen partners na de geboorte vijf dagen betaald verlof. Vanaf 1 juli 2020 hebben partners ook recht op maximaal vijf weken extra verlof. UWV gaat dit uitvoeren. Partners krijgen dan een uitkering van 70% van het (maximum) dagloon. Voor 2020 wordt 61 miljoen aan uitkeringen voor het partnerverlof verwacht.

Compensatie werkgevers

In 2020 krijgt UWV er nog een nieuwe taak bij. Werkgevers worden vanaf april 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij aan werknemers moeten betalen van wie het dienstverband is geëindigd na langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit wordt de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag genoemd. Deze compensatie kent een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. UWV rekent voor 2020 op een bedrag van ruim 1 miljard. Over 2015 tot 2019 worden ruim 61 duizend compensaties verwacht van 846 miljoen. Vanaf 2020 is de verwachting jaarlijks 17 duizend compensaties uit te keren van 233 miljoen.

Minder WW lasten

De kosten voor de WW dalen door de hoogconjunctuur en vanwege verkorting van de duur van de WW. De uitkeringslasten voor de WW dalen van 4,1 miljard in 2018 naar 3,5 miljard in 2020. Ondanks deze daling, stijgt de instroom in de WW in 2020 met bijna 18 duizend. Dit is gebaseerd op de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) die in 2020 een stijging verwacht van de werkloze beroepsbevolking met 21 duizend tot 335 duizend.

Stijging WIA

De totale lasten voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stijgen van 12,4 miljard in 2018 naar 13,5 miljard in 2020. Sinds 2018 neemt de instroom in de WIA toe. Deze stijging geldt vooral voor de IVA, de inkomensvoorziening voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard. Een groot deel van deze stijging komt voor rekening van mensen van 60 jaar en ouder. Het aantal werkende 60-plussers neemt in omvang toe en heeft een hoge instroomkans vanwege een groter risico op gezondheidsproblemen. Bovendien is bij arbeidsongeschiktheid van oudere werknemers in verhouding vaker sprake van een volledige en duurzame beperking.

Juninota UWV

De UWV-juninota legt verantwoording af over 2018 en presenteert financiële ramingen voor 2019 en 2020 van de wetten die UWV uitvoert. Met de prognoses voorziet UWV het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën van cijfers voor de komende Rijksbegroting.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.