Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Kamer akkoord met harmonisatie kinderopvang/peuterspeelzalen

De Tweede Kamer stemde in met de twee wetsvoorstellen over kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Het gaat om het wetsvoorstel Innovatie Kwaliteit Kinderopvang en het wetsvoorstel Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk.

VNG 24 februari 2017

De Kamer is positief, maar heeft nog wel vragen over de uitwerking van de maatregelen in lagere wetgeving. Hierover komen in maart enkele Algemene Maatregelen van Bestuur richting Kamer.

Twee wetsvoorstellen

Het gaat om twee wetsvoorstellen waarmee de minister de regelgeving wil aanpassen. Het ene trekt de financiering en kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen gelijk, het andere moet innovatie en kwaliteit bevorderen. Dit gebeurt onder andere met:

  • concretere pedagogische doelen

  • kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in lagere regelgeving

  • heldere regels voor het intrekken van een beschikking tot exploitatie van een kindercentrum, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of een peuterspeelzaal.

Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Dit wetsvoorstel heft de verschillen tussen kinderopvang en peuterspeelzalen op (die niet direct met de kwaliteitseisen samenhangen) en trekt de financiering van kinderopvang en peuterspeelzalen voor werkende ouders gelijk. Met dit wetsvoorstel wordt financiële toegankelijkheid van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk voor werkende ouders gelijk. De kans dat werkende ouders hun kinderen op een peuterspeelzaal plaatsen, neemt daardoor toe.

Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang

Dit wetsvoorstel gaat over de kwaliteitseisen in de kinderopvang en het verhogen van de kwaliteit. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven moeten vanaf 2018 aan nieuwe wettelijke eisen voldoen. Deze wet regelt onder meer dat voor alle kinderen dezelfde eisen gelden.

Vervolgtraject

Als de Eerste Kamer vóór de twee wetsvoorstellen stemt, gaan beide wetten in op 1 januari 2018. Er is een kleine mogelijkheid dat de harmonisatiewet toch wordt uitgesteld als het wetsvoorstel over de directe financiering van kinderopvangtoeslag voor 1 september 2017 wordt aangenomen. Dit besloot de Tweede Kamer nadat Kamerlid Heerma hierover een motie had ingediend. De verwachting is dat dit niet zal gebeuren, maar het is wel een kleine voorbehoud.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.