Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Meer geld nodig om statushouders naar werk te begeleiden

Om statushouders sneller te laten integreren wil het kabinet hun sneller naar een baan begeleiden. Hiervoor stelt zij de komende 3 jaar € 37,5 miljoen beschikbaar. De VNG vindt dit een mooie stap, maar onvoldoende om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken.

VNG 12 juli 2023

Artikelen

Artikelen

Actielijnen

Het grootste deel van dit bedrag is bestemd voor regionale verbinders, proeven met startbanen en een subsidieregeling voor werkgevers om het makkelijker te maken om statushouders aan te nemen. Dit zijn actielijnen uit het plan van aanpak 'Statushouders aan het werk'. Gemeenten zien het belang om statushouders richting werk te begeleiden en zijn daar al intensief mee aan de slag. Binnen de inburgeringswet Wi2021 hebben gemeenten daarvoor de instrumenten en taken gekregen. Maar er is op dit moment niet genoeg geld om inburgeraars te kunnen begeleiden richting participatie en werk .

Te weinig financiële middelen

Dit tekort aan financiën komt omdat dit niet een-op-een meegroeit met de fors hogere instroom van statushouders die gemeenten moeten huisvesten. Re-integratiebudgetten zijn al jaren ontoereikend. Reguliere participatietrajecten voor statushouders zijn bovendien niet effectief en moeten worden aangepast of ontwikkeld en zijn daarom doorgaans duurder dan trajecten voor andere doelgroepen binnen de participatiewet: de trajecten voor statushouders zijn intensiever en duren langer dan reguliere trajecten.

Niet alleen voor de inburgering ziet de VNG dat gemeenten middelen tekort komen, ook op het gebied van re-integratieondersteuning binnen de participatiewet zijn tekorten. Uit het advies van Berenschot blijkt dat voor begeleiding, ondersteuning en re-integratie structureel € 1,5 miljard meer nodig is. Gemeenten roepen de ministers op om meer middelen beschikbaar te stellen, zodat iedereen mee kan doen naar vermogen.

Geef asielzoekers de mogelijkheid voor betaalde baan

Tot slot pleit de VNG er samen met andere organisaties voor om asielzoekers sneller te laten integreren. Dat kan door ze de mogelijkheid te bieden om alvast aan een betaalde baan te beginnen. Asielzoekers mogen nu maximaal 24 weken werken.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.