Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet.

Minister Schouten: ‘Simpel Switchen is een succes, maar we zijn er nog niet’

Simpel Switchen is een succes, maar we zijn er nog niet. Dat staat in de brief van 13 januari 2023, waarmee minister Schouten de Tweede Kamer informeerde over de voortgang van het project. Divosa is al sinds 2019 samen met het ministerie van SZW aan de slag om drempels om aan het werk te gaan weg te nemen. En om mensen een veilige weg terug met financiële zekerheid te bieden als het even niet lukt, zodat iedereen mee kan doen op de plek die op dat moment het beste bij diegene past.

Divosa 19 januari 2023

In de Kamerbrief wordt er naast een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar ook vooruitgeblikt naar de doelstellingen voor Simpel Switchen voor de komende tijd. Zo zijn er mede door Simpel Switchen een aantal aanpassingen in wet- en regelgeving aangekondigd, waaronder het Besluit advisering beschut werk en Participatiewet in balans. Maar zijn er ook activiteiten georganiseerd die de uitvoering ondersteunen en inspireren om Simpel Switchen mogelijk te maken, zoals de Inspiratielabs on Tour (IOT’s) en de leergang Simpel Switchen.

Kleine stappen, grote veranderingen

De uitvoering van het programma Simpel Switchen laat zien dat je steeds vanuit de behoeften van het individu met soms kleine praktische stappen grote veranderingen in gang kunt zetten. Ook op het gebied van wet- en regelgeving. Veranderingen die ertoe leiden dat de overgangen tussen uitkering en werk of tussen vormen van (betaald) werk echt makkelijker worden en mensen beter in staat worden gesteld mee te doen op de best passende plek. Ook al zijn veel organisaties enthousiast over Simpel Switchen en willen ze er graag mee aan de slag, in de praktijk is het toch nog lastig.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.