Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Onderhandelaarsakkoord cao Sociale Werkvoorziening '21 - '25

De VNG, FNV en CNV bereikten op 17 mei een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe cao voor SW-medewerkers. De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. De belangrijkste afspraken zijn de salarisontwikkeling en de nieuwe regeling vervroegd uittreden (RVU).

VNG 20 mei 2021

Regeling vervroegd uittreden (RVU)

De tijdelijke Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen die voortkomt uit het pensioenakkoord maakt het mogelijk om eerder te stoppen met werken. Voor SW-medewerkers is het mogelijk om maximaal 2 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken. De werkgever betaalt aan medewerkers met een voltijdsdienstverband per maand een bedrag ter hoogte van maximaal het RVU-vrijgestelde bedrag. In 2021 is dat € 1.847 bruto per maand, voor parttimers is dat naar rato. De medewerker blijft wel in dienst maar wordt vrijgesteld van werk en bouwt geen pensioen of verlof meer op. De regeling is op basis van vrijwilligheid en geldt tot 31 december 2025. Aanvullende informatie over de regeling volgt later.

Seniorenregeling

Voor de looptijd van deze cao is een extra tijdelijk seniorenregeling afgesproken om de periode tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd te overbruggen. Medewerkers van 64 jaar en ouder kunnen verzoeken om 2/5 minder te werken onder doorbetaling van 92,5% van het salaris.

Langjarige afspraken en evaluatie

Partijen zijn tevreden dat er een cao met de maximale looptijd overeen is gekomen. Voor zowel werknemers als werkgevers zal deze lange looptijd zorgen voor duidelijkheid en rust. Op korte termijn bespreken de partijen met het ministerie van SZW de voortzetting van de toekenning van de compensatie voor loon en prijsontwikkeling (LPO) aan gemeenten die wordt ingezet voor de loonsverhoging in die jaren. Partijen hebben verder afgesproken om gedurende de looptijd van de cao periodiek met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen en over afspraken over duurzame inzetbaarheid. Het doel daarvan is om medewerkers werkfit te houden tot aan hun pensioen.

Achterbanraadpleging

Het onderhandelaarsakkoord wordt medio juli voorgelegd aan gemeenten door middel van een ledenraadpleging. Half september zal het VNG-bestuur de uitslag bekend maken.

Bekijk het Onderhandelaarsakkoord cao Sociale Werkvoorziening 2021 - 2025 (pdf)

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.