Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Partijen in de wijkverpleging verbeteren regionale samenwerking met Serious Game

Als iemand wijkverpleging nodig is het belangrijk dat de persoon de zorg krijgt die bij hem of haar past en dat het bij de situatie past. Dus de juiste zorg op de juiste plek. Het is daarbij van groot belang dat aanbieders van wijkverpleging, ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars en gemeenten goed met elkaar samenwerken in hun regio omdat bij een zorgvraag meestal meerdere partijen betrokken zijn. In sommige regio’s komt de samenwerking goed van de grond, soms kan dat nog beter. Om die samenwerking te bevorderen is er nu een simulatiespel ofwel Serious Game beschikbaar waarmee partijen kunnen ervaren welke uitdagingen er zijn en hoe je die gezamenlijk kan overbruggen.

Zorgverzekeraars Nederland 13 oktober 2021

De Serious Game laat partijen op basis van een herkenbare situatie ervaren wat er gebeurt in de samenwerking in de regio. Het doel is om de verschillende partijen dichter bij elkaar te brengen en over en weer meer begrip voor elkaar te krijgen. Dit gebeurt door vanuit een ander perspectief met elkaar in gesprek te gaan, door in de huid van een ander te kruipen.

Effectief naar een gezamenlijk doel toewerken

Hoe werkt het dan? Zes tot tien deelnemers vormen een werkgroep in een fictieve regio. Dit zijn managers of bestuurders van verschillende organisaties. Iedere deelnemer krijgt een rol, bijvoorbeeld die van aanbieder van wijkverpleging of die van zorgverzekeraar. “Gaandeweg ontstaat steeds meer begrip voor de belangen en dilemma’s van die andere partij in de regio. Dit helpt om effectiever naar een gezamenlijk doel toe te werken”, aldus Hein Tacken, senior zorginkoper bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Tacken heeft namens de zorgverzekeraars deelgenomen aan een pilot van het Serious Game.

Juiste zorg op de juiste plek

Het simulatiespel gaat uit van de principes van de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Dat houdt in:

  • het verplaatsen van zorg, (dichter) bij mensen thuis als dat kan. Of verder weg als het voor de kwaliteit en doelmatigheid noodzakelijk is;

  • het vervangen van zorg door andere oplossingen of nieuwe zorg, zoals eHealth;

  • het voorkomen van (duurdere) zorg.

Het verplaatsen van zorg dichter bij de mensen thuis is bijvoorbeeld het geven van Chemo- en immunotherapie aan kankerpatiënten dicht bij huis op een locatie in de wijk. Een voorbeeld van het voorkomen van zorg in relatie tot wijkverpleging is de integrale aanpak van valpreventie in Gelderland-Zuid.

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten die de Serious Game willen spelen, kunnen een toolkit downloaden.

De Serious Game JZOJP wordt aangeboden door de betrokken partijen uit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging, waaronder Zorgverzekeraars Nederland, en de Nederlandse Zorgautoriteit, InEen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.