Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet.

Regelluwe bijstand proberen, iets voor uw gemeente?

De gemeenten Apeldoorn, Oss en Epe experimenteren met het regelluw verstrekken van uitkeringen, binnen de kaders van de Participatiewet. Zij nodigen andere gemeenten uit om mee te doen. Het doel: de dienstverlening aan inwoners verbeteren.

VNG 7 februari 2018

Doel van het experiment

De drie gemeenten willen hun dienstverlening aan inwoners verbeteren. Dienstverlening met meer aandacht voor persoonlijke drijfveren en ambities van mensen, zodat zij meer grip krijgen op hun eigen leven en ideeën om te participeren en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het is niet alleen belangrijk om mensen in beweging te krijgen, maar vooral ook om ze zelf in beweging te laten komen, zeggen de gemeenten.

Binnen de Participatiewet, buiten de AMvB

  • Apeldoorn, Oss en Epe experimenteren – binnen de kaders van de Participatiewet (buiten de AMvB) – met minder regels en meer invloed van inwoners op hun re-integratietraject: ‘Zelf aan het stuur en op maat.

  • De Universiteit van Tilburg onderzoekt wetenschappelijk of dit een positief effect heeft op de uitstroom naar werk, motivatie, sociale participatie en welbevinden. Het experiment duurt 2 jaar.

Interesse?

Het experiment is gestart in oktober 2017. Andere gemeenten kunnen tot uiterlijk 1 juli 2018 aansluiten. Deelname biedt gemeenten de mogelijkheid om de dienstverlening te optimaliseren en op wetenschappelijke wijze te vergelijken met nieuwe vormen van dienstverlening, gebaseerd op vertrouwen en zelfredzaamheid.

Heeft uw gemeente interesse om op wetenschappelijk verantwoorde wijze te experimenteren binnen de kaders van de Participatiewet? Laat het weten via dit formulier.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.