Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Routekaart helpt gemeenten bij implementeren kwaliteitskader voor aanpak huiselijk geweld door wijkteams

Eind 2019 stelde de VNG het Kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten’ vast. Vanuit het landelijk programma Geweld hoort nergens Thuis is een routekaart ontwikkeld om de implementatie daarvan te ondersteunen.

1 december 2021

Het Kwaliteitskader en de bijbehorende zelfscan zijn bedoeld om gemeenten te helpen bij het verder versterken van de lokale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het zijn instrumenten om lokaal en regionaal het gesprek te voeren over de stand van zaken rondom de aanpak en wat er nodig is om verder te ontwikkelen en verbeteren. De Routekaart helpt gemeenten hierbij door per stap in het proces informatie te bieden, handreikingen te doen voor de invulling van de stappen en tools aan te reiken ter ondersteuning.

De Routekaart is voor het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis ontwikkeld door een expertteam waar naast Marieke Blanken, Trijntje Kootstra, Caroline Mobach en Els van de Weele ook Katrien de Vaan van Regioplan deel uitmaakte. Het resultaat is op de website van de VNG te vinden.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.