Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb

0

Succesvolle werkwijze Uniform Hulpaanbod wordt voortgezet in Limburg

Van januari 2019 tot oktober 2021 is bij de rechtbank Limburg de pilot Uniform Hulpaanbod (hierna: UHA) uitgevoerd: een samenwerking tussen de rechtbank, ketenpartners en gemeentes waarbij gezamenlijk is ingespannen om een passend hulpaanbod te creëren voor kinderen in (v)echtscheidingen. Het is immers van groot belang dat de kinderen van scheidende ouders zoveel mogelijk buiten de strijd worden gehouden, zodat zij zich weer (verder) kunnen gaan ontwikkelen. De pilot is afgelopen najaar geëvalueerd en de resultaten zijn zeer positief. UHA krijgt dan ook een vaste plek in de gereedschapskist van de kinderrechter in Limburg. Rechtbank Limburg is daarmee de tweede rechtbank in Nederland die dit definitief aanbiedt. 

Rechtspraak.nl 4 april 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Afgebakend traject

Het Uniform Hulpaanbod houdt in dat de kinderrechter in lopende procedures van kinderen in vechtscheidingen met instemming van de ouders kan bepalen dat de noodzakelijke jeugdhulp voor ouders en/of kinderen direct en zonder wachttijden na afloop van de zitting wordt gestart. Dit traject wordt, zonder extra toetsing, gefinancierd door de gemeente waar de kinderen wonen. De resultaten van de jeugdhulptrajecten worden vastgesteld in eindrapportages van de jeugdhulpaanbieders. De kinderrechter neemt deze eindrapportage vervolgens mee in haar beoordeling.

Constructieve samenwerking in de keten

Een kwaliteitsgroep (met afgevaardigden van gemeentes, rechtbank, raad en jeugdhulpaanbieders) heeft de resultaten van het UHA gemeten. Er was sprake van een snellere hulpverlening met een kortere doorlooptijd. Het lijkt erop dat door de inzet van de jeugdhulptrajecten ouders meer en meer overeenstemming bereiken, bijvoorbeeld door het vaststellen van een ouderschapsplan of door het maken van afspraken over een onbegeleide omgangsregeling. Daar zijn de kinderen bij gebaat en dat komt hun ontwikkeling ten goede. 

De samenwerking in de keten is waarschijnlijk de grootste succesfactor van deze pilot. Door korte lijntjes en constructief overleg hebben de verschillende partijen meer inzicht en begrip voor elkaars werkprocessen gekregen. Nu het Uniform Hulpaanbod een vaste plek krijgt, kan de kinderrechter in Limburg ook in de toekomst in alle (v)echtscheidingen een passend hulpaanbod voor de kinderen en de ouders aanbieden, dat vervolgens binnen een korte en duidelijke termijn wordt afgerond.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.