Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Team Toezicht Jeugd en Wmo Enschede heeft prominente rol bij aanpak zorgfraude

De gemeente Enschede voldoet aan het wettelijk kader voor toezicht op de Wmo en Jeugdwet. De kwaliteit van de onderzoeken die team Toezicht in Enschede doet is goed: onderzoeken zijn gedegen, nauwkeurig en van hoge kwaliteit binnen de beschikbare capaciteit van het team. Dat blijkt uit het onderzoek dat I&O research deed tussen november 2020 en februari 2021. In dit onderzoek stond team Toezicht van gemeente Enschede centraal.

Gemeente Enschede 15 juni 2021

Doelmatigheid toezicht op Jeugd en Wmo

Het onderzoek ging over de vraag in hoeverre het toezicht op de zorgaanbieders van Wmo en Jeugd vanuit de gemeente doelmatig is. Daarin is gekeken naar het beleid rondom toezicht, gemaakte keuzes en de doorwerking in de praktijk. Tijdens de onderzoeksperiode is gesproken met alle toezichthouders, het afdelingshoofd, gemeentemedewerkers van verschillende afdelingen en medewerkers van externe samenwerkingspartners als het RIEC, OZJT en de IGJ.

Twente loopt voorop bij aanpak zorgfraude

Sinds de gezamenlijke inkoop van Wmo en Jeugd in 2018 is het Twents barrièremodel leidend voor de inzet van team Toezicht. Het rapport veronderstelt dat de werkwijze van team Toezicht ervoor heeft gezorgd dat de aanpak van zorgfraude een voortrekkersrol heeft in Twente ten opzichte van de rest van Nederland. Met name de externe samenwerkingspartners zijn lovend over het team. Door de inrichting van het barrièremodel en de grootte van de formatie moet team Toezicht keuzes maken als het gaat om haar inzet. Uit het onderzoek blijkt dat een eigen beleidskader voor Toezicht ontbreekt. Dat zorgt ervoor dat team Toezicht voornamelijk volgens de verordening werkt en geen jaarlijkse doelen en resultaten stelt. Dit bepaalt welke onderzoeken worden gestart.

Poortwachtersfunctie om zorgfraude te bestrijden

Er moet een Enschedees beleidskader komen want er is nu geen formele opdracht met doelstellingen. Dit is inmiddels in gang gezet. Op basis van risico-indicatoren en intensiever gebruik van data kan de inzet van capaciteit en onderzoek nog efficiënter. Daarmee ontstaat ruimte voor de wens tot meer proactief en preventief onderzoek. Een andere aanbeveling uit het onderzoek hangt samen met het huidige barrièremodel. Er moet een scherpere poortwachtersfunctie komen om onbetrouwbare zorgaanbieders te weren. Mede op initiatief van Enschede zijn er al strengere regels binnen de huidige aanbesteding. De ervaringen met die regels gaan mee bij de volgende aanbesteding. De focus ligt ook op de mogelijkheden voor het terugbrengen van het aantal zorgaanbieders. In de loop van het jaar volgt een voorstel. Met de ontwikkeling van een regionaal beleidskader zoeken de Twentse partijen elkaar daarnaast nog meer op in het bestrijden van zorg.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.