Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Top 10 nieuwsberichten uit 2019

Wat waren de best gelezen nieuwsartikelen in het afgelopen jaar? Hieronder treft u de top tien van best gelezen berichten die in 2019 op Sociaalweb zijn verschenen. Hierin leest u onder meer over de recentralisatie in de jeugdzorg, wijzigingen in hulpmiddelenverstrekking en de overstap van GGZ-cliënten van de Wmo naar de Wlz.

Redactie Zorg&Sociaalweb 2 januari 2020

  • Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ​ - FBZ

FBZ heeft samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ, die loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021. Afgesproken is onder meer dat het salaris van de werknemers gedurende de looptijd gemiddeld met 3,3% per jaar wordt verhoogd. Daarnaast zijn diverse afspraken gemaakt over opleiding en registraties.

Lees verder

  • Is de Participatiewet nog te redden? 3 experts reageren.​ - Redactie Sociaalweb

Onlangs publiceerde het SCP een rapport waaruit voortkwam dat de Participatiewet nauwelijks zijn belofte heeft ingelost. Bijstandsgerechtigen merken nauwelijks iets van de wet en mensen die het recht op toegang tot een sociale werkvoorziening verloren hebben nu zelfs minder kans op een baan. Voor jonggehandicapten stegen de baankansen, maar dit ging echter vooral om tijdelijk werk. Daarnaast verslechterde hun inkomenspositie. Is de Participatiewet daarom nog te redden, of is dit het moment om conclusies te trekken? Fred Zijlstra, Hans Nacinovic en Félix Alejandro Pérez reageren.

L ees verder

  • Terugdraaien decentralisatie jeugdzorg: dé oplossing? 3 experts reageren.​ - Redactie Sociaalweb

Het kabinet wil een deel van de decentralisaties in de jeugdzorg terugdraaien. Dat schreven minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge en minister van Rechtsbescherming Sander Dekker afgelopen donderdag naar de Tweede Kamer. Bij het kabinet is naar aanleiding van een vernietigend rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het inzicht gekomen dat de decentralisaties financieel een te zware last leggen op de instellingen en te complex is voor gemeenten om goed te regelen. Een deel van de jeugdzorg, waaronder pleegzorg, gesloten jeugdzorg en specialistische anorexiazorg, moet vanaf nu worden opgevangen regio's. Is dit dé oplossing waar het jeugddomein zo naar snakt? Hans Spigt, Tom van Yperen en Peer van der Helm reageren.

Lees verder

  • Kabinet draait decentralisatie Jeugdzorg deels terug - Redactie Sociaalweb

Het kabinet wil een deel van de decentralisaties in de jeugdzorg terugdraaien. Dat schrijven minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge en minister van Rechtsbescherming Sander Dekker donderdagavond 7 november naar de Tweede Kamer.

Lees verder

  • Van Wmo naar Wlz: wijziging in verstrekking hulpmiddelen - VNG

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt er iets in de hulpmiddelenverstrekking: bewoners van Wlz-instellingen met en zonder behandeling krijgen hun (nieuwe) mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen niet meer uit de Wmo maar uit de Wlz. Dat heeft ook gevolgen voor het gemeentefonds.

Lees verder

  • Het nieuwe abonnementstarief Wmo: vallen sommige mensen buiten de boot? Nationale ombudsman vraagt minister VWS om opheldering​ - Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman ontvangt sinds enkele weken klachten en signalen van burgers over de invoering van een nieuw, vast abonnementstarief eigen bijdragen van €17,50 voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Er is veel onduidelijkheid over dit nieuwe tarief. Reinier van Zutphen: "Daarom vraag ik minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om een reactie op de vragen voor wie dit nieuwe tarief is bedoeld en op welke wijze gemeenten het dienen toe te passen. Mensen moeten goed geïnformeerd worden over de kosten van een voor hen belangrijke zorgvoorziening en weten waar ze aan toe zijn".

Lees verder

  • GGZ-cliënten stappen over van Wmo naar Wlz - Wmo-Wijzer.nl

Op 1 januari 2021 maken naar verwachting ca. 11.000 GGZ-cliënten de overstap van de Wmo naar de Wlz*. Dit betekent dat voor alle mensen met een psychische aandoening – al dan niet in combinatie met een andere aandoening, beperking of handicap – de afweging gemaakt moet worden of zij in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie.

Lees verder

  • Akkoord over Cao Sociale Werkvoorziening 2019 - VNG

De Cao SW 2019 is definitief. Op basis van de uitslag van de ledenraadpleging heeft het VNG-bestuur het akkoord op donderdag 12 september bekrachtigd. FNV Overheid en CNV overheid hebben het akkoord ook bekrachtigd.

Lees verder

  • Invoering abonnementstarief Wmo: consequenties voor zorgaanbieders​ - i-Sociaal Domein

Het abonnementstarief voor eigen bijdragen in de Wmo wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. Informatie over de consequenties die deze wetswijziging heeft voor gemeenten, is onder andere te vinden op de website van VNG. Maar de invoering van het abonnementstarief Wmo heeft ook consequenties voor zorgaanbieders. Hierover leest u in dit bericht meer.

Lees verder

  • Maatwerkvoorzieningen onder de Wmo of Wlz in 2020 - VNG

Wanneer valt een voorziening nu onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? Dankzij de gemeente Raalte kunnen we hiervan jaarlijks een handig en actueel overzicht publiceren. Het overzicht voor 2020 is nu beschikbaar.

Lees verder

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.