Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel: koersen op invoering per 1 januari 2025

Rijksoverheid 22 mei 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Twee belangrijke instrumenten daarvoor zijn invoering van het woonplaatsbeginsel en een nieuw verdeelmodel voor de middelen voor gemeenten voor beschermd wonen. Deze zorgen ervoor dat elke gemeente voortaan verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de eigen inwoners. En dat elke gemeente ook passende middelen ontvangt om te zorgen voor beschermd thuis en beschermd wonen voor haar inwoners.

De voorgenomen invoeringsdatum van beide maatregelen was 1 januari 2024. Zowel het Rijk als de gemeenten constateren dat dit tijdpad – gelet op de fase van parlementaire behandeling waarin het wetsvoorstel zich nu bevindt - te krap is gebleken. Nieuwe streefdatum voor de invoering wordt 1 januari 2025.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.