Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb

0

Voor welke zorg vraag je een pgb via de Jeugdwet aan?

Per Saldo 9 april 2020

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Heb je een kind onder de 18 jaar met een beperking? Dan kun je een pgb aanvragen via de Jeugdwet. Dat kan voor de volgende hulpvragen:

- begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel);
- begeleiding in een groep, zoals dagbesteding;
- logeeropvang (gemeenten noemen dit respijtzorg);
- persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden;
- ondersteuning bij de opvoeding.

KENNISPARTNER

Theijs van Welij