Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Aanbiedingsbrief bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2023

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de bestuurlijke afspraken over de uitvoering van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) voor het jaar 2023 naar de Tweede Kamer.

24 augustus 2022

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Bron: SVB

Geachte voorzitter,

Hierbij stuur ik u de nieuwe bestuurlijke afspraken Zvw-pgb tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Per Saldo en het ministerie van VWS over de uitvoering van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) voor het jaar 2023.

De huidige bestuurlijke afspraken lopen per 31 december 2022 af. Met de onderhavige afspraken bestendigen en actualiseren partijen waar nodig de bestaande afspraken. Hierdoor blijft de vooraf afgesproken wijze van uitvoering van het Zvw-pgb ook voor het jaar 2023 gewaarborgd.

Partijen blijven met elkaar in gesprek over de uitvoering van het Zvw-pgb. Partijen hebben de intentie uitgesproken om de mogelijkheden te onderzoeken voor het afgeven van een verlengde toekenning Zvw-pgb door zorgverzekeraars. Dit naar aanleiding van signalen uit het veld en de aangenomen motie Tellegen1. De verlengde toekenningen betekenen inspanning en verantwoordelijkheid voor alle betrokken partijen: indicerend verpleegkundigen, budgethouders en zorgverzekeraars. Daarom spreken partijen af om met een onafhankelijk procesbegeleider randvoorwaarden en toetsingscriteria te ontwikkelen voor het afgeven van een verlengde toekenning van het Zvw-pgb (langer dan het huidige maximum van twee jaar). Partijen hebben de intentie om zich in te spannen om de resultaten voor het einde van 2022 op te leveren en deze op te nemen in de bestuurlijke afspraken voor het jaar 2024.

Ik dank partijen voor hun inzet en betrokkenheid bij de totstandkoming van deze bestuurlijke afspraken.

Hoogachtend,

de minister voor Langdurige Zorg en Sport,

Conny Helder

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.