Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Autoriteit Persoonsgegevens publiceert handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij de verwerking van persoonsgegevens voor (de toeleiding naar) schuldhulpverlening. Toch zijn er nog veel vragen. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een handreiking opgesteld met aandachtspunten. Hiermee moeten gemeenten en hulpverleners rekening houden om aan de privacywetgeving te voldoen.

Divosa 20 september 2021

De Wgs regelt dat mensen met (dreigende) problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet.

Klachten

De AP heeft de afgelopen jaren meerdere signalen, klachten en vragen ontvangen over schuldhulpverlening. Probleem is vaak dat niet duidelijk is welke gegevens de verschillende partijen met elkaar mogen delen en onder welke voorwaarden. Ook worden soms gegevens gedeeld zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Een aantal van deze onduidelijkheden komt aan bod in de wijziging van de Wgs, die op 1 januari 2021 van kracht is geworden.

Handreiking Wgs

De Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geeft een kort overzicht van de wijzigingen en beschrijft aandachtspunten voor gemeenten en professionals die betrokken zijn bij de uitvoering. Daarnaast staan er in de handreiking extra aandachtspunten om aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen, zoals uitbesteding/mandatering, beroepsgeheimen en het informeren van burgers.

Concrete handvatten

De gewijzigde Wgs heeft op een aantal punten duidelijkheid gegeven. Toch staat er voor de praktijk nog een aantal belangrijke (juridische) vragen open. Daarom zullen gemeenten zelf concrete handvatten moeten opstellen voor de praktijk. Hiervoor kunnen zij de kaders en aandachtspunten uit de handreiking gebruiken.

Lees hier de Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Lees hier de Samenvatting aandachtspunten Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.