Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Gegevens delen in het zorg- en veiligheidsdomein: organisaties moeten aan de bak!

‘Het mag niet van de AVG’, is een veelgehoorde verzuchting onder professionals die gegevens willen delen bij samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein. Ten onrechte, want in de meeste gevallen is het niet de AVG die hier in de weg staat. Maar wat maakt het dan toch zo ingewikkeld? In dit artikel gaan wij in op de complexe regelgeving omtrent gegevensuitwisseling in het zorg- en veiligheidsdomein. We bespreken struikelblokken en kijken vervolgens naar manieren waarop gegevensverwerking doordacht kan worden georganiseerd. Het is immers het gebrek aan aandacht voor de inrichting van de gegevensverwerking die de handelingsverlegenheid van professionals in stand houdt en het zicht op mogelijkheden belemmert. Tot slot staan we stil bij de wetsvoorstellen ‘aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein’ (Wams) en ‘gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden’ (WGS). Bieden zij een beter juridisch kader voor de gegevensverwerking die nodig is om mensen met meervoudige en complexe problematiek te ondersteunen? En in hoeverre zijn dit complementaire wetten?

16 februari 2023

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In mei 2018 werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met deze verordening kregen organisaties meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens en werden privacyrechten uitgebreid en versterkt. (1) De AVG wordt vaak gezien als belemmering voor de noodzakelijke gegevensverwerking bij samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein. Dat is onterecht. De AVG beoogt namelijk een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens mogelijk te maken. Grond 4 bij de preambule van AVG stelt:

“De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste van de mens staan. Het recht op bescherming van persoonsgegevens heeft geen absolute gelding, maar moet worden beschouwd in relatie tot de functie ervan in de samenleving en moet conform het evenredigheidsbeginsel tegen andere grondrechten worden afgewogen.” (2)

Daarmee is het gegevensdelingsvraagstuk in de eerste plaats een organisatievraagstuk. Samenwerkende partijen kunnen daarbij het heft in handen nemen. Maar hoe organiseren we een samenwerking die zorgvuldig omgaat met de belangen van de betrokkenen? En hoe borgen we een goede afweging van de verschillende belangen en grondrechten? Je leest het hier.

Lees hier het hele online magazine ‘Zorg & Veiligheid: twee werelden, één opgave’  van Zorg&Sociaalweb.

  1. Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/algemene-informatie-avg

  2. Preambule van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.