Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Dakloze jongeren in gesprek met staatssecretaris en wethouder

Dak- en thuisloze jongeren zijn op maandag 8 oktober bij het College voor de Rechten van de Mens in gesprek gegaan met staatssecretaris Paul Blokhuis en wethouder Victor Everhardt van Utrecht. Doel was om samen na te denken over oplossingen voor de schrijnende problemen van deze groep. Conclusie is dat de aanpak zich moet richten op het verwezenlijken van basale rechten, zoals een veilig thuis, voldoende inkomen en toegang tot goede zorg en begeleiding.

College van de Rechten van de Mens 10 oktober 2018

Betrekken van de doelgroep

De ontmoeting was georganiseerd door Stichting Zwerfjongeren Nederland in samenwerking met het College. Het gesprek was het startsein om de jongeren zelf te betrekken bij het vormgeven van beleid dat hen betreft. Dit moet ervoor zorgen dat zij hun basale rechten kunnen realiseren.

Participatie van de doelgroep is een cruciaal onderdeel van een mensenrechtelijke aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren. Het College is blij dat de staatssecretaris en de wethouder dit in de praktijk brengen door structureel met de jongeren om de tafel te gaan.

Agenda

Tijdens het gesprek hebben de jongeren samen met de staatssecretaris en de wethouder een agenda gemaakt met daarop de knelpunten en mogelijke oplossingen. Deze agenda vormt de basis voor vervolggesprekken tussen de partijen. De staatssecretaris en de wethouder hebben toegezegd deze knelpunten bij hun collega’s in Den Haag en in andere gemeenten aan te kaarten en maatregelen te nemen. Ook zullen zij bij de jongeren nagaan of de getroffen maatregelen effect hebben.

In de ontmoeting kwamen drie basale rechten naar voren, die de hoofdthema’s vormen van de agenda voor de aanpak van de problematiek:

  • Wonen: zorg voor voldoende betaalbare en passende woonruimte voor jongeren met ambulante begeleiding, zodat jongeren niet op straat terechtkomen.

  • Inkomen: zorg voor een behoorlijke levensstandaard en voorkom dat jongeren in de schulden raken.

  • Begeleiding: zorg voor toegang tot adequate begeleiding en ondersteuning.

Problematiek

Het College en Stichting Zwerfjongeren Nederland maken zich al geruime tijd grote zorgen over de toename van het aantal jongeren dat dak- en thuisloos is. Volgens cijfers van het CBS waren er in 2016 12.400 jongeren dakloos in Nederland. Dit betekende een stijging van het aantal dak- en thuisloze jongeren van maar liefst 50% in de afgelopen vijf jaar.

Deze toename duidt op een probleem in de verwezenlijking van verschillende mensenrechten, waaronder het recht op huisvesting en een behoorlijke levensstandaard. In de bijeenkomst vertelden de jongeren over hun verdrietige ervaringen en hoe moeilijk het voor ze is om hun recht te halen. Ook gaven zij aan dat zij voortdurend vastlopen in een web van regels en loketten, waardoor zij hun leven moeilijk op de rails kunnen krijgen.

Commitment

Tijdens de bijeenkomst committeerden de staatssecretaris en de wethouder zich aan de aanpak van de problemen van de jongeren. “Ontzettend dapper van deze jongeren om zo hun verhaal te doen. Daarmee spreken zij voor alle dak- en thuisloze jongeren in Nederland, die onze hulp nodig hebben. Rijk en gemeenten moeten samen optrekken om de problemen van dakloze jongeren op te lossen en doen wat gedaan moet worden. Ik wil me graag inzetten voor deze zwerfjongeren, om hun toekomst meer perspectief te geven”, aldus Blokhuis.

Het College voor de Rechten van de Mens blijft zich inzetten voor deze groep. Een veilig thuis en bestaanszekerheid zijn geen gunsten maar rechten.

Lees hier de gezamenlijke verklaring van het College en Stichting Zwerfjongeren Nederland (PDF, 2018)

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.