Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Einde last onder dwangsom Zusters Verzorgen Thuis Den Haag, april 2023 Rapport Zusters Verzorgen Thuis Den Haag, februari 2023

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Infinitascare onder verscherpt toezicht gesteld. Infinitascare biedt begeleiding en persoonlijke verzorging in kleine woonvormen. Die zorg brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid van de cliënten. Daarom moet Infinitascare onder toeziend oog van de inspectie binnen 6 maanden de zorg verbeteren.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 26 juli 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Infinitascare onder verscherpt toezicht gesteld. Infinitascare biedt begeleiding en persoonlijke verzorging in kleine woonvormen. Die zorg brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid van de cliënten. Daarom moet Infinitascare onder toeziend oog van de inspectie binnen 6 maanden de zorg verbeteren.

Dit is er aan de hand

Op 2 mei bezocht de inspectie een locatie van Infinitascare. Hier zag de inspectie tekortkomingen op gebied van persoonsgerichte zorg, deskundigheid van zorgverleners en het sturen op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Die tekortkomingen leiden tot onveilige situaties waarin zorgverleners onvrijwillige zorg toepassen. Zo vindt er fysieke fixatie plaats, terwijl niet alle zorgverleners hierin bekwaam zijn.

Hoe nu verder

Infinitascare moet direct kennis over de Wet zorg en dwang opdoen en onvrijwillige zorg alleen in het uiterste geval toepassen. Infinitascare werkt al met een verbeterplan. Uiterlijk 17 januari 2024 moet de zorgaanbieder voldoen aan de normen voor goede zorg. De inspectie volgt dit verbeterproces nauwlettend tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is, kan de inspectie vervolgstappen nemen.

Publicaties

Verscherp toezicht Infinitascare Rotterdam, mei 2023

Rapport Infinitascare locatie Hillevliet, Rotterdam, mei 2023

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.