Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Handreiking voor transparante en toereikende tarieven pgb

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een cruciaal instrument voor individuen die bewust kiezen voor eigen regie over hun zorg en ondersteuning. De VNG draagt bij aan een handreiking die gemeenten ondersteunt bij het vaststellen van transparante en toereikende pgb-tarieven in het sociaal domein.

VNG 11 maart 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Variërende benaderingen

Recente bevindingen wijzen op variërende benaderingen van gemeenten bij het vaststellen van pgb-tarieven, wat leidt tot onduidelijkheid en mogelijk ontoereikende tarieven voor de benodigde zorg. Om het voor gemeenten inzichtelijker te maken is er nu de 'Handreiking toereikende tarieven pgb sociaal domein' beschikbaar dat in samenwerking met het ministerie van VWS, de VNG en Per Saldo is opgesteld.

Praktische richtlijnen

De handreiking, getoetst door verschillende belanghebbenden waaronder gemeenten, zorgaanbieders en belangenverenigingen, biedt praktische richtlijnen voor het bepalen van tarieven op basis van relevante kostprijselementen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ondersteuning door professionele zorgverleners en het sociaal netwerk, alsmede tussen verschillende typen zorgverleners en overeenkomsten.

Herkenbare werkwijze pgb-tarieven

Het doel van de handreiking is om een breed gedragen en herkenbare werkwijze te creëren voor het vaststellen van pgb-tarieven, met ruimte voor maatwerk. Het ministerie benadrukt dan ook de aanbeveling om deze handreiking te gebruiken als leidraad voor een transparanter en toereikender pgb-systeem.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.