Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Scheiden zonder Schade werkt aan nieuwe scheidingsaanpak

Het programma Scheiden zonder Schade is in twee regiolabs bezig om een nieuwe scheidingsaanpak te ontwikkelen. Dat gebeurt in co-creatie met gemeenten, RvdK, advocaten, familierechters, sociale teams en GI. Onderdeel hiervan is het inrichten van een Digitaal Plein (website en web-app).

VNG 8 mei 2020

De regiolabs betreffen het arrondissement Den Haag en regio Oost-Brabant. Scheiden zonder Schade is een uitvoeringsprogramma van de ministeries van JenV en VWS in samenwerking met de VNG.

De nieuwe aanpak

De nieuwe scheidingsaanpak bestaat uit:

  • Een alternatieve juridische procedure (de-escalerend, 1 gezamenlijk format, ouders sneller bij de rechter, deelbeslissing mogelijk).

  • Gezinsvertegenwoordiging (diverse pilots in lokale teams o.a. met GI. De gezinsbegeleider helpt onder meer bij het opstellen van het ouderschapsplan).

  • Het scheidingsloket (ondergebracht in de lokale structuur).

  • Een Digitaal Plein met virtuele gezinsbegeleider (voor ouders, kinderen en professionals; verbinding met aanbod en professionals lokaal/regionaal).

Digitaal Plein

Het Digitaal Plein kent twee richtingen:

  • Een basiswebsite om inhoudelijke informatie (algemeen en regionaal), expertise en consultatie te bieden binnen diverse thema's, maar ook om vanuit online zoekgedrag de bezoeker naar vervolginformatie en lokale expertise te leiden, te chatten met een robot en met professionals. Dit aangevuld met korte uitingen op social media.

  • Daarnaast een web-app waardoor overzicht en coördinatie ontstaat voor scheidende ouders met een scheidingsbegeleider waardoor duidelijk wordt welke stappen reeds gezet zijn en wat er nog te gebeuren staat.

Waar zijn we nu?

De eerste schetsen van het Digitaal Plein zijn gereed, het prototype wordt eerst regionaal getest. Het is een digitale infrastructuur die over 1,5 jaar als prototype gereed is. Gemeenten kunnen hier lokaal of regionaal op aansluiten, lokale spelers kunnen er met elkaar samenwerken en het lokale aanbod aan verbinden.

Oproep: klankbordgroep

Scheiden zonder Schade richt ook een klankbordgroep in die kan meekijken in wat ontwikkeld wordt binnen de regiolabs. Het programma is op zoek naar gemeenten en regio’s die al bezig zijn met een digitale infrastructuur op het gebied van scheiding en feedback kunnen geven op vragen als:

  • Wat zou er opgenomen moeten worden in de huidige infrastructuur om aan te sluiten op de nieuwe scheidingsaanpak?

  • Welke behoeften hebben gemeenten?

  • Welke kansen en risico's zien we bij het gebruik van het Digitaal plein, missen we nog zaken?

Naar verwachting komt de klankbordgroep 2 keer (digitaal) bij elkaar. Vindt u het leuk om deel uit te maken van de klankbordgroep? Meld u dan nu aan.

Oproep: meekijken en testen

Het komend najaar wil Scheiden zonder Schade met zoveel mogelijk medewerkers vanuit de gemeente en gemeentelijke uitvoeringsinstanties deelnemen aan een gebruikerstest van het Digitaal Plein. Gemeenten worden opgeroepen om met beleidsmedewerkers Jeugd, Wmo, Participatie, vanuit de brede informatievoorziening en IT, en met professionals vanuit sociale teams deel te nemen aan een gebruikerstest. U kunt u opgeven via de link hieronder. U ontvangt een uitnodiging voor dit najaar met een link naar een gebruikerstest.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.