Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Subsidieregeling voor verminderen lokale regeldruk in de zorg geopend

Vanaf vandaag kunnen zorgaanbieders subsidie aanvragen voor het verminderen van lokale administratieve lasten in de zorg. Met de subsidieregeling kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag om de regeldruk in hun eigen organisatie te verlagen. De subsidie maakt onderdeel uit van het vervolgprogramma [Ont]Regel de Zorg. Met dit programma wil minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder administratieve lasten verminderen zodat zorgverleners meer tijd aan zorg kunnen besteden en meer werkplezier ervaren.

Rijksoverheid 1 september 2022

Minister Conny Helder: “Zorgverleners hebben te maken met veel regels. En lang niet alle regels zijn echt nodig. Met deze subsidieregeling kunnen zorgaanbieders zelf aan de slag om overbodige regels in hun organisatie te vereenvoudigen of zelfs te schrappen. Gezamenlijk hebben we een papieren toren van administratieve lasten gebouwd, nu moeten we hem waar mogelijk gezamenlijk afbreken, ook lokaal. Dit levert zorgverleners meer werkplezier en meer tijd voor zorg op.

Schrappen en vereenvoudigen

Zorgaanbieders kunnen de subsidie aanvragen voor projecten om regels te vereenvoudigen, herinrichten of schrappen. Met het geld van de subsidie kunnen ze mensen en tijd vrijmaken om zich voor het verminderen van administratieve lasten in te zetten. Goede voorbeelden en geleerde lessen uit deze projecten worden openbaar gemaakt en actief gedeeld. Door het delen van deze voorbeelden en lessen worden andere zorgaanbieders gestimuleerd om ook aan de slag te gaan met het verminderen van de regeldruk in de eigen organisatie.

De eerste aanvraagronde voor de subsidie loopt tot en met 30 september 2022. In 2023 volgen nog twee rondes. In totaal stelt het ministerie van VWS 9,5 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders. De subsidieregeling is specifiek bedoeld voor zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet. Het geld kan echter ook gebruikt worden voor activiteiten samen met zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet.

Vervolgaanpak [Ont]Regel de Zorg

De subsidieregeling is onderdeel van de vervolgaanpak [Ont]Regel de Zorg. De afgelopen vier jaar heeft [Ont]Regel de Zorg de eerste positieve resultaten opgeleverd. Op tal van werkvloeren is een start gemaakt met het verminderen van onnodige of omslachtige regels. Daardoor is de ervaren regeldruk voor het eerst in jaren licht gedaald. Het ministerie is tevreden met dit resultaat, maar wil nog verder gaan in de aanpak van lastenverlichting. Om de regeldruk verder terug te dringen, zoekt het ministerie van VWS nauwe samenwerking met partners uit de zorg. Alle betrokken partijen; zorgaanbieders, zorgkantoren, verzekeraars, branche- en beroepsverenigingen, toezichthouders en het ministerie van VWS, hebben een steentje bij te dragen aan deze gezamenlijke opgave.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.