Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel BW nu bij Tweede Kamer

Vandaag heeft het kabinet het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (BW) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt dat niet alleen de 43 centrumgemeenten maar alle 342 gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen voor hun eigen inwoners.

VNG 16 januari 2023

Haast maken met behandeling

In een procedurevergadering op 19 januari worden afspraken gemaakt over de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Tijdens de behandeling van het plan in de Tweede Kamercommissie liet staatssecretaris Van Ooijen (VWS) weten hier nu echt haast mee te willen maken zodat de wet op 1 januari 2024 kan ingaan. Zie ook dit ons bericht Staatssecretaris wil doorpakken met Beschermd Thuis.

Een aantal Kamerfracties en ook zorgaanbieders vragen zich nog wel af of alle gemeenten en zorgpartijen wel klaar zijn voor deze doordecentralisatie. Als VNG houden we de vinger aan de pols en zullen we berichten over de voortgang van het wetsvoorstel. Ook blijven we zelf verhalen ophalen van gemeenten en zorgaanbieders in het land. Deze kunt u vinden op onze website, zie: Nieuws over Beschermd Thuis.

Brief aan de Tweede Kamer met overzicht ontwikkelingen

Naar aanleiding van een motie van Kamerlid Raemakers (D66) stuurt het ministerie van VWS de Tweede Kamer binnenkort nog een brief met een overzicht van alle ontwikkelingen na het advies van de commissie-Dannenberg. Deze brief geeft ook antwoord op de vraag waarom de doordecentralisatie van beschermd wonen (inclusief de invoering van het objectief verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel) nodig is. 

Webinar over invoeren woonplaatsbeginsel

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein houdt op 2 februari een webinar over de invoering van het woonplaatsbeginsel. Daar is ook ruimte om vragen te stellen. Hierover volgt op korte termijn meer informatie.

Publicaties

Koninklijke boodschap

Voorstel van wet

Memorie van toelichting

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Woonplaatbegsinel Beschermd Wonen (uitleg en documenten)

Motie van het lid Raemakers over actualisering van het advies van de commissie-Dannenberg

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.