Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Artikel I

[Wijzigt de Jeugdwet.]

Informatie geldend op 11-11-2021

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(11-11-2021)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

wijziging

12-02-2020

Stb. 2020, 78

35219

01-01-2022

nieuwe-regeling

12-02-2020

Stb. 2020, 78

35219

28-10-2021

Stb. 2021, 524

Alg. 1

Opmerkingen

  • 1) Onderdelen A t/m C, D (met uitzondering van artikel 10.1, vierde lid) en E.