Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Artikel III

Deze wet wordt aangehaald als: Wet wijziging woonplaatsbeginsel.

Informatie geldend op 11-11-2021

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(11-11-2021)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2022

nieuwe-regeling

12-02-2020

Stb. 2020, 78

35219

28-10-2021

Stb. 2021, 524