Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage 12 februari 2020 Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de vierde maart 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Informatie geldend op 11-11-2021

Overzicht van wijzigingen voor dit

(11-11-2021)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2022

nieuwe-regeling

12-02-2020

Stb. 2020, 78

35219

28-10-2021

Stb. 2021, 524