Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Artikel II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Informatie geldend op 11-11-2021

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(11-11-2021)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2022

nieuwe-regeling

12-02-2020

Stb. 2020, 78

35219

28-10-2021

Stb. 2021, 524