Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Alcoholwetgeving

 

Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor alles wat te maken heeft met de Alcoholwet, het Alcoholbesluit en de Alcoholregeling. Mr. Kaj Hollemans licht de Alcoholwet toe aan de hand van levendige praktijkvoorbeelden, jurisprudentie en illustraties.

Bijstand in 50 vragen

Bijstand in 50 vragen biedt handvatten voor iedereen die met de bijstand te maken heeft en snel wil weten hoe de wet in elkaar zit. Het is een praktisch boekje dat aan de hand van 50 casussen de grootste vraagstukken onder de loep neemt.

Complexe scheiding

Deze uitgebreide handleiding presenteert een moderne evidence-based interventie genaamd ‘Samen door één deur’ dat als doel heeft om ex-partners te leren hoe ze op een constructieve manier met elkaar om kunnen gaan.

De bijstand in praktijk

De bijstand in praktijk houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Participatiewet en geeft u inzicht in alle juridische, beleidsmatige en praktische aspecten die bij de uitvoering van de Participatiewet horen.

Gegevensverwerking en privacy in het sociaal domein

Gegevensverwerking en privacy in het sociaal domein is een studieboek en naslagwerk voor beroepsbeoefenaren van gemeenten en hulpverlenende instanties, zoals juristen, kwaliteitsmedewerkers, privacy-adviseurs, beleidsmakers en functionarissen gegevensbescherming.

Het recht op vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel

Het recht op vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel behandelt de vraag of het recht op vrije artsenkeuze grondwettelijk is beschermd en in het bijzonder voortvloeit uit artikel 8 lid 1 EVRM. Uitgaande van deze hypothese wordt besproken wat de gevolgen zijn van het recht op vrije artsenkeuze voor het Nederlandse gezondheidsstelsel.

Privacy in de zorg

Privacy in de zorg geeft inzicht in de algemene achtergronden van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht en behandelt de belangrijkste kwesties die in de zorg op dat gebied aan de orde komen.

Puzzelen in het sociaal domein

Puzzelen in het sociaal domein. Doelgericht werken, inkopen en managen biedt een praktische handreiking tot het doelgericht werken binnen het sociaal domein voor bestuurders, beleidsmedewerkers en inkopers. Het boek neemt de lezer bij de hand en laat deze zélf aan de slag gaan met de materie aan de hand van opdrachten en interessante leestips.

Sociaal domein voor raadsleden

Sociaal domein voor raadsleden. Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet uitgelegd biedt raadsleden een inkijk in de drie grote wetten op sociaalrechtelijk terrein die door gemeentebesturen worden uitgevoerd: de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet.

Toezicht en handhaving in de gezondheidszorg

Een handboek voor de rechtspraktijk voor het verrichten van toezicht en handhaving. Alle stelselwetten – te weten (1) de Wet langdurige zorg, (2) de Zorgverzekeringswet, (3) de Jeugdwet en (4) de Wmo 2015 – op dit thema worden besproken.

Verslagleggen in Wmo en Jeugdwet

Gemeentelijke Wmo- en jeugdprofessionals besteden veel kostbare tijd aan verslaglegging. Toch is het ze niet altijd duidelijk welke informatie moet worden opgenomen in het verslag. En aan welke juridische eisen het verslag moet voldoen. Deze praktische handreiking maakt gemeentelijke Wmo- en jeugdprofessionals wegwijs in het proces van verslaglegging, en is daarmee dé gids voor professionals en gemeentelijke organisaties die meer grip willen krijgen op het verslag.

Wegwijs in de Jeugdwet

Wegwijs in de Jeugdwet biedt een inzicht en overzicht in de systematiek van het vrijwillige kader van de Jeugdwet, bezien vanuit een bestuursrechtelijk perspectief.

Wegwijs in de Wlz

Of je nu zelf langdurige zorg nodig hebt of je bent mantelzorger of zorgprofessional, Wegwijs in de Wlz biedt je inzicht in alle juridische regels die gelden bij een van de grootste Nederlandse zorgwetten.