Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Abonnementstarief: aangepast H&V-bestand CAK

Het CAK informeerde gemeenten op 24 september per mail over de initiële aanlevering van startberichten in januari 2020. Naar aanleiding van feedback van enkele gemeenten is het H&V-bestand verder verbeterd. Het nieuwe bestand vervangt dat van 24 september.

VNG 10 oktober 2019

Door tijdige aanlevering van de startberichten wordt voorkomen dat cliënten onnodige stapelfacturen ontvangen. Om gemeenten te ondersteunen bij de aanlevering heeft het CAK twee bestanden klaargezet in Porta: het H&V-bestand (zorggegevens aangeleverd door gemeente) en het ZA-bestand (zorggegevens aangeleverd door zorgaanbieders). Het ZA-bestand blijft ongewijzigd.

Updates H&V-bestand

De updates in het H&V-bestand betreffen:.

 • ‘Datum vanaf’:
  In de kolommen JAAR_VANAF en PERIODE_VANAF staan het jaar en de periode waarop de verstrekking is ingegaan. In het bestand van 24 september staat in deze kolommen periode 8 van het jaar 2019 vermeld. Dit is in het nieuwe bestand aangepast.

 • Inningssystematiek toegevoegd:
  In het nieuwe H&V-bestand is de inningssystematiek toegevoegd. Bij inningsvariant 2, 3 en 4 ziet u het restbedrag. Bij inningsvariant 1 ziet u geen restbedrag. Deze variant geeft het aantal resterende perioden weer. In de toelichting leest u meer over de inningssystematieken.

  Let op: restbedrag niet actueel bij maximale bedrag
  In sommige gevallen is door de gemeente als kostprijs het maximale bedrag opgevoerd (999999). Dit is uiteraard niet reëel. Het restbedrag is dan ook niet het actuele restbedrag. Wat het actuele restbedrag wel moet zijn is door het CAK helaas niet te achterhalen en is mede afhankelijk van wat de gemeente heeft aangeleverd, de hoogte van de eigen bijdrage van de afgelopen jaren bij de klant en de looptijd van de voorziening.

 • Gemeentelijke herindeling toegepast:
  In het nieuwe H&V-bestand is de gemeentelijke herindeling meegenomen. Nieuwe gemeenten kunnen nu ook de klanten uit de oude gemeenten zien.

Waar vindt u de bestanden?

Het nieuwe H&V-bestand vindt u op Porta (MIGRATIE_2020 bestanden). U hoeft geen retourbestanden te plaatsen. Bij eventuele verschillen is het aan de gemeente om de keuze te maken wat er met deze verschillen moet gebeuren.

Bestanden beschikbaar in september, november en december

Het CAK stelt de H&V- en ZA-bestanden beschikbaar in september, november en december, met de op dat moment bij het CAK bekende gegevens. U ontvangt een bericht als de bestanden in november en december klaarstaan.

Wel een account maar nog geen Porta?

Heeft u al een Mijn CAK zakelijk account, maar nog geen Porta? Stuur het CAK dan een mail met het verzoek om Porta aan uw applicatie(s) toe te voegen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.