Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

De vijf van maart

Wat had u afgelopen maand niet mogen missen? Sociaalweb stelde voor u een overzicht samen van de vijf best gelezen artikelen op Sociaalweb uit maart. Daarin speelt de coronacrisis een hoofdrol, met aandacht voor onder andere de vraag of gemeenten 'niet adequaat' geleverde zorg moeten vergoeden, tien tips in het omgaan met de 'nieuwe' thuissituatie en wat de ggz kan leren van de lockdownsituatie.

Sociaalweb 3 april 2020

1. Moet de gemeente 'niet adequaat' geleverde zorg door coronacrisis vergoeden? Vijf experts reageren. - Sociaalweb

Trouw berichtte dat er gemeenten zijn die weigeren 'niet adequaat' geleverde hulp als gevolg van de coronacrisis te vergoeden. Daardoor is het mogelijk dat de zorg voor zeer kwetsbare mensen gestaakt moet worden. Moet de gemeente die adequate zorg in deze onvoorziene omstandigheden toch vergoeden? Die vraag legden wij voor aan Dennis van Tilborg, Tim Robbe, Ben Bugter, Bastiaan Wallage en Freek Reijmerink.

Lees het artikel hier

2. Waarom meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd geen abonnementstarief betalen op grond van de Wmo 2015 - Bastiaan Wallage

Sinds 1 januari 2020 is het abonnementstarief in de Wmo 2015 definitief van kracht. De aanleiding hiervoor is het voorkomen van de stapeling van zorgkosten die voornamelijk voortkomen uit het eigen risico voor de zorgverzekering en de eigen bijdrage voor Wmo- en Wlz-voorzieningen. Het abonnementstarief in de Wmo 2015 stelt een vaste maximale bijdrage van €19,- per maand voor maatwerkvoorzieningen, persoonsgebonden budgetten en de algemene voorzieningen waarbij een duurzame hulpverleningsrelatie wordt aangegaan. Daarnaast zijn er uitzonderingen op de regel die nader worden geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Deze uitzonderingen zijn over het algemeen duidelijk en begrijpelijk.

Lees het artikel hier.

3. Voorkom schulden: preventie de tijdens coronacrisis - Roeland van Geuns

De coronacrisis treft iedereen. Uiteraard zijn de gevolgen voor de gezondheid veruit het belangrijkst en is het terecht dat iedereen zich daar in de eerste plaats op richt. Tegelijkertijd erkent de regering dat er ook een economische ‘ramp’ dreigt wanneer er niet een massaal steunpakket uit de kast wordt getrokken. De financiële crisis en haar gevolgen staan iedere volwassene in Nederland nog in het geheugen gegrift: massale werkloosheid, zwaar inkomensverlies en een ongekende schuldencrisis bij huishoudens. Net nu het erop lijkt dat we de ergste gevolgen daarvan geleidelijk aan te boven komen, krijgen we te maken met de economische gevolgen van de coronacrisis.

Lees het artikel hier.

4. Tien tips in het omgaan met de 'nieuwe' thuissituatie - Nederlands Jeugdinstituut

De huidige thuisblijfsituatie als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus zorgt voor vragen bij veel ouders. Hoe ga je hier als ouders mee om? Met deze tien tips hopen we een eerste richting te geven. In de loop van deze weken zullen we de tips aanvullen met concrete voorbeelden, om ouders en professionals verder te helpen..

Lees het artikel hier.

5. Een virus in de GGZ, een vaccin in de maak? ‘Lessons learned’ tijdens de corona-lockdown​ - Philippe Delespaul

De coronacrisis zorgt voor een complete cultuuromslag. In deze tijd breekt nood wet. Niemand had kunnen verwachten dat we op zo’n korte termijn onze grenzen zodanig zouden kunnen verleggen. Wat gisteren onbespreekbaar leek, is nu vanzelfsprekend. Is een cultuurshock door Corona ook mogelijk in de GGZ? De belangrijkste lessen van de corona-lockdown waar de GGZ lering uit kan trekken.

Lees het artikel hier.

Eervolle vermeldingen

Met het wetsvoorstel ‘aanpak meervoudige problematiek’ wordt de ambtenaar hulpverlener - Corrie Ebbers

Ontmaskering door het coronavirus? - Rick Kwekkeboom

Financiële zekerheid in Wmo en Jeugdwet: corona-maatregelen tot 1 juni kort samengevat - Matthijs van Dam

Inkopen in de zorg: een zoektocht naar reële tarieven - Sanne Groenwold en Nienke Keus

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.