Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Doorontwikkeling van het kader pgb-vaardigheid

De afgelopen kabinetsperiode is binnen de Agenda pgb een 10 punten kader voor pgb-vaardigheid ontwikkeld. Uit een evaluatie van het gebruik van dit instrument kwam een advies naar voren met betrekking tot de doorontwikkeling met als doel om het kader zo laagdrempelig mogelijk te maken voor alle verstrekkers.

VNG 24 september 2021

Met het kader als leidraad kunnen verstrekkers en (potentiële) budgethouders bepalen of iemand in staat is om een pgb te beheren. Het kader wordt door zorgkantoren en ook door steeds meer gemeenten gebruikt. De evaluatie is in december 2020 uitgevoerd in opdracht van het ministerie VWS.

Wat is er veranderd?

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit de evaluatie is gewerkt aan de doorontwikkeling. Zo is de bestaande infographic samengevoegd met de handreiking (zie onderaan dit bericht) en passen de teksten beter bij de belevingswereld van de (potentiële) budgethouder. Om toegangsconsulenten beter toe te rusten is ook het document dat alleen voor verstrekkers is bedoeld aangepast. Resultaat is een set van 2 documenten, namelijk het 10 punten-kader (inclusief handreiking) en de werkwijze voor verstrekkers (deze leidraad is een niet openbaar document dat via het VNG forum, de groep Pgb, is te downloaden).

Bevorderen gebruik & juridische verankering

Een ander advies uit de evaluatie is het uniform gebruik van het kader (vooral in het gemeentelijk domein) te bevorderen door training en uitwisseling via de VNG en ZN. Hiervoor zijn inmiddels al stappen gezet met het (her)inrichten van een pgb-pagina op de website van de VNG (zie hieronder). Daarbij wordt ook een instructiefilm gemaakt met uitleg over hoe het kader kan worden gehanteerd. De film en het kader worden ook onder de aandacht gebracht op het intranet van de zorgkantoren. De gesprekken met de VNG en ZN over de mogelijkheid en noodzaak van een eventuele juridische verankering van het kader volgen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.