Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb

0

FNV: Geef huishoudelijk werkers toegang tot sociale zekerheid

FNV 24 april 2023

Eind 2021 oordeelde de rechter in een zaak aangespannen door de Vereniging Vrouw en Recht en Bureau Clara Wichmann dat PGB-zorgverleners, werkend op basis van de regeling dienstverlening aan huis, net als andere werknemers, recht hebben op toegang tot WW. De Centrale Raad van Beroep heeft nu dit oordeel bevestigd.

Bas van Weegberg, lid van het dagelijks bestuur van FNV: 'PGB-zorgverleners zijn werknemers, maar hebben nog niet dezelfde basale werknemersrechten als andere werknemers. Dat is onrechtvaardig en dat heeft de rechter nu ook geoordeeld. Huishoudelijk werk is maatschappelijk relevant werk dat anderen ook in staat kan stellen om meer uren te werken. Hoogste tijd dus dat huishoudelijk werk ook door de overheid als volwaardig werk wordt beschouwd!'

De FNV heeft nu in een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de overheid gevraagd om de wet aan te passen zodat PGB-zorgverleners wel toegang krijgen tot de WW.

Regeling Dienstverlening aan Huis

Werknemers die werkzaamheden verrichten in en rond het huishouden (huishoudelijk werkers, zorgverleners, gastouders onder andere) vallen onder de Regeling Dienstverlening aan Huis. Deze regeling maakt het mogelijk om voor minder dan vier dagen per week iemand in dienst te nemen voor werk in en rondom huis. Voor deze werknemers is er een uitzonderingsbepaling op toegang tot sociale zekerheid opgenomen in het Burgerlijk wetboek. De werknemer is dan uitgesloten van delen van sociale zekerheid, zoals doorbetaling bij langdurige ziekte en de ww. De FNV heeft zich hier altijd tegen verzet, omdat het onacceptabel is dat groepen werknemers, voornamelijk vrouwen, verminderde sociale rechten hebben.

Onder de Regeling Dienstverlening aan Huis vallen ook zorgverleners die betaald worden uit een persoonsgebonden budget. De rechter en nu ook de Centrale Raad van Beroep vinden daarom dat de regeling die zorgwerkers uitsluit van socialezekerheidsregelingen neerkomt op indirecte discriminatie tegen vrouwen. Die mag van nu af aan niet meer toegepast worden. De uitspraak van de rechter kan gevolgen hebben voor zo'n 60.000 PGB zorgverleners. De uitspraak moet ertoe leiden dat PGB-zorgverleners niet langer uitgesloten dienen te worden van WW en dat de wet dus aangepast wordt.

De FNV heeft er in de brief aan de minister op aangedrongen dat PGB-zorgverleners inderdaad recht krijgen op WW zoals de rechter heeft geoordeeld. Ook zouden PGB-zorgverleners recht moeten hebben op doorbetaling bij langdurige ziekte en andere vormen van sociale zekerheid. Daarnaast dringt de FNV eropaan om de gehele Regeling Dienstverlening aan Huis af te schaffen en ook andere huishoudelijk werkers volwaardige werknemersrechten te bieden.

ILO Verdrag 189

In 2011 stemde ILO in met verdrag 189 waarin werd afgesproken dat huishoudelijk werkers recht zouden moeten hebben op volwaardige werknemersrechten. De Nederlandse regering stemde in Geneve vóór het verdrag, maar tot op heden is het verdrag nog niet opgenomen in Nederlandse wetgeving. Het gevolg hiervan is dat veel huishoudelijk werkers, waaronder veel mensen zonder verblijfstatus, een precaire positie op de arbeidsmarkt hebben en geen sociaal vangnet.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.