Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Hulp bij huishouden: wachtlijst flink teruggedrongen, verdere acties wel nodig

De wachtlijst van mensen die via de gemeente hulp bij het huishouden hebben aangevraagd, is sinds eind januari 2023 bijna gehalveerd. Het aantal wachtenden daalde van 562 in januari naar 298 in juni. Voor wijken waar de wachttijd voor de langst wachtenden nog wel oploopt zet de gemeente samen met de vier zorgaanbieders aanvullende acties in.

Gemeente Utrecht 4 juli 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Linda Voortman (Wmo en Welzijn): “Het is onze ambitie dat inwoners kunnen meedoen, zo lang mogelijk in een prettige woonomgeving kunnen blijven wonen en kunnen rekenen op goede zorg en ondersteuning. Fijn dat we goede stappen hebben gezet om de wachtlijst terug te dringen. Maar we zijn er nog niet. Elke inwoner die ondersteuning nodig heeft en deze niet tijdig kan ontvangen, is er één teveel. Daarom zetten we nu extra in op buurten men het langst moet wachten.”

Wachtlijst flink korter

In januari heeft de gemeente aangekondigd een aantal maatregelen te treffen om de wachtlijst terug te dringen. De gemeente deelt nu in een raadsbrief de laatste stand van zaken. We zien in vrijwel alle wijken een daling van het aantal wachtenden. Met name in wijken in het noorden van de stad is de wachtlijst bijna opgelost. Nadat een cliënt hier wordt aangemeld bij de aanbieder, wordt al snel contact gelegd en waar mogelijk wordt de ondersteuning direct opgestart. Aanbieders hebben zo snel zicht op wat er in een specifieke situatie nodig is en kunnen direct handelen.

De maximale wachttijd in de noordelijke helft van de stad is teruggebracht van bijna 11 maanden in januari ruim 2 maanden in juni. In gebied zuid is de maximale wachttijd wel opgelopen van ruim 11 maanden in januari naar ruim 17 maanden in juni. 78,5% van de cliënten staat op dit moment zes maanden of korter op de wachtlijst.

Aanvullende acties nodig

Met name in de wijken Vleuten en de Meern is het een grote uitdaging om de wachtlijsten terug te dringen. De vraag is daar hoog en aanbieders hebben moeite hulpen te vinden in deze wijken. Daarop zetten aanbieders een aantal extra acties in. Zoals evaluatiegesprekken om te zien of de geleverde ondersteuning nog passend is of moet worden aangepast, daarnaast zetten zij extra in op wijkgerichte werving.

Ten slotte kijken we nog eens kritisch naar de interventies die we eigenlijk liever niet inzetten. Het bieden van ondersteuning om de week ter overbrugging van de wachtlijst is daar één van. Door om de week ondersteuning te bieden kunnen meer langwachtende cliënten geholpen worden. We werken met de aanbieders concrete afspraken en randvoorwaarden uit.

Hulp bij het huishouden

Wachtlijsten voor hulp bij huishouden zijn al langer (landelijk) een probleem vanwege een groot tekort aan personeel voor hulp bij het huishouden. We zien ook een grotere vraag en een achterblijvend rijksbudget. Dit effect zal naar verwachting alleen maar groter worden de komende jaren. We zien daarnaast een aanzuigende werking op de Wmo vanwege het abonnementstarief. Hierdoor betalen mensen (ongeacht hun inkomen) maandelijks een vast bedrag van 19 euro per maand voor Wmo-zorg, waaronder de huishoudelijke hulp.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.